Kontakt

2 viktiga frågor när en chef ska väljas

publicerad 10 jan. 2019

Dåligt ledarskap har många av oss konkreta erfarenheter av. Förutom att det kan skapa psykosociala arbetsmiljöproblem kan ett dåligt ledarskap leda till minskad produktivitet, försämrade kundrelationer eller ökad personalomsättning.

Ett dåligt ledarskap kan helt enkelt kosta – väldigt mycket. Såväl i pengar som i engagemang hos medarbetare och kunder.

Men vad utmärker ett gott ledarskap?

Jag vill lyfta fram två aspekter som utmärker en bra ledare. Det är två aspekter som tyvärr är lite bortglömda men som är mycket viktiga. Det borde läggas större fokus på detta när chefer ska utses:

1) Är ledaren en bra beslutsfattare?

Varför pratar vi inte mer om beslutsfattande kopplat till ledarskap? Att fatta beslut är ju en helt central del av att ha en ledarroll. En bra ledare lyssnar på synpunkter, inser när besluten är felaktiga och gör något åt dem. Men trots att omdöme och beslutsstil påverkar hur ledarskapet fungerar är det förvånansvärt lite uppmärksamhet på den saken när chefer ska utses.

Mitt råd är att nästa gång du ska anställa en chef, ta reda på:

Hur tar chefen till sig information – mer faktabaserat eller mer intuitivt?
Hur fattar chefen beslut – mer fokus på kort sikt eller mer fokus på lång sikt?
Hur bedömer chefen effekterna – mer fokus på risker eller mer fokus på möjligheter?
Vad händer när besluten visar sig vara felaktiga, kan chefen lära sig av sina misstag?
Hur reagerar chefen på feedback på sina beslut – mer öppen för feedback eller mer sluten?

2) Har ledaren självinsikt?

En bra ledare har reflekterat över sitt eget agerande och sitt rykte:

Vilka är mina styrkor?
Vilka beteenden brukar sätta krokben för mig?
Vilka är mina främsta drivkrafter (t.ex. pengar, inflytande, erkänsla, jobba tillsammans andra, göra gott för andra)?
Och inte minst, hur uppfattas jag av min omgivning?

En bra ledare förstår hur hon/han uppfattas av andra, är öppen för feedback och har en vilja att utvecklas.

En bra ledare kan naturligtvis också bygga och behålla ett effektivt team, bland annat genom att formulera ett tydligt uppdrag och ett sammanhang samt rekrytera rätt personer för rätt roller. Till listan kan vi också lägga integritet, att ledaren vet vad denne talar om samt att ledaren har en vision och kan förmedla den.

Signerat Patrik Peter, Senior Principal

Dela artikeln:

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.