Chalmers söker ny rektor tillika vd

I samband med att Stefan Bengtsson under sommar eller höst 2023 kommer att lämna posten som rektor och vd, har styrelsen för Chalmers tekniska högskola beslutat att rekrytering av ny rektor skall inledas. Stefan Bengtsson kommer att ta över som styrelseordförande i högskolestyrelsen efter Torbjörn Holmström när ny rektor är på plats.

Starkt varumärke, kraftig ambitionshöjning och ny strategi
Chalmers har ett starkt varumärke för högkvalitativ forskning och utbildning och är en föregångare inom nyttiggörande och innovation. Utifrån dessa goda förutsättningar har stiftelsens och högskolans styrelser gemensamt beslutat om en ny strategisk inriktning som innebär en kraftig ambitionshöjning för att etablera Chalmers som ett av Europas främsta tekniska universitet. Denna ambitiösa utveckling möjliggörs genom att fullt ut nyttja särställningen som stiftelsehögskola i en koncern, som skapar stor handlingsfrihet både vad det gäller organisation och finansiering.

Uppdraget
Rektor är Chalmers främsta företrädare och talesperson för Chalmers samt verkställande direktör för Chalmers tekniska högskola AB. Rektor är beredande och verkställande i styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB och ingår som styrelseledamot. Rektor är också styrelseledamot i Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.

Chalmers söker dig som med lust och engagemang vill driva och utveckla högskolan och föra pågående förändringsprocesser och verksamhetsutveckling vidare. Som rektor har du visioner som stödjer Chalmers fortsatta kvalitetsutveckling i enlighet med den fastställda långsiktiga målbilden och som bidrar till att stärka Chalmers varumärke inom nationell och internationell forskning och utbildning, i näringslivet, den offentliga sektorn och samhället i övrigt. Du ska se möjligheterna med att arbeta inom en koncern och uppdelningen av ansvar mellan stiftelsen och högskolan för att förverkliga strategin.

Rektor har legitimitet som ledare inom både akademi och hos dess samverkande parter. Du är en person som har både vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av att leda komplexa kunskapsorganisationer. Vi ser gärna att du dessutom har internationell erfarenhet och ett stort nationellt och internationellt kontaktnät.

För fullständig kravprofil på svenska, läs mer här
For complete requirements profile in English, please read here.

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Michaël Berglund AB. Ansökan lämnas till konsulterna Ewa Olszewski eller Jacob Severin senast den 11 december:

Dela:

Kontakt

Ewa Kuszelewski
Senior Partner · Board Memberewa.kuszelewski@michaelberglund.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.