Styrelsens påverkan på ett hållbart arbetsliv 

publicerad 21 aug. 2023

På grund av den problematik som ofta föreligger relaterat till stress på arbetet samt de fördelar som uppvisats genom att främja välmående på arbetsplatsen är det idag nödvändigt för företag att arbeta med arbetsmiljöfrågor. En viktig uppgift för arbetsgivare är att skapa en god och säker arbetsmiljö samt att främja hälsa och välmående genom ett hållbart arbetsliv.  

Så stor påverkansgrad har styrelsen

Vad som sällan omnämns är dock styrelsens påverkansmöjligheter inom detta. I en studie genomförd av Karolinska Institutet (KI) undersöktes hur en styrelse kan påverka hållbart arbetsliv. Man kikade bland annat på vad som är känt i litteraturen och vilken roll och inflytande bolagsstyrelser har över ett hållbart arbetsliv. Vad styrelser beskriver att de hör när de tar ansvar för ett hållbart arbetsliv samt varför styrelser engagerar sig i frågor som rör ett hållbart arbetsliv och vad som påverka graden av engagemang.  

Detta visade projektet

 • Styrelsen påverkar hur lätt det blir för andra i organisationen att driva frågan om ett hållbart arbetsliv 
 •  Styrelserummet är en social arena där både vad man diskuterar och hur man diskuterar skickar styrsignaler till operativ ledning  
 • Kunskap om mänskligt beteende fördjupar förståelsen för hur styrsignaler påverkar den operativa ledningens dagliga aktiviteter  
 • Arbetstagarrepresentanter kan bidra till att överbrygga informationsasymmetrin mellan styrelse och verksamhet  
 • Styrelsers grad av prioritering av ett hållbart arbetsliv påverkas av ett samspel mellan styrelsens drivkrafter för frågan och påverkande faktorer 
 •  Arbetsmiljökompetens ökar styrelsers förmåga att göra en informerad prioritering av ett hållbart arbetsliv i relation till andra frågor på styrelsers bord 

Låt dig inspireras

Som del av studien genomfördes även en idésamling i syfte att ge praktiskt användbar inspiration till styrelser om hur de kan agera för att främja hållbart arbetsliv. Idésamlingen innehåller bland annat följande exempel:  

 1. Utveckla styrelsens kompetens. En allmän bred kompetens inom området ökar en styrelses förmåga att göra en mer informerad prioritering av hälsa och vad en styrelse efterfrågar från vd och verksamhetsledning.  
 2. Använd nyckeltal. Kontinuerlig uppföljning av nyckeltal är ett av styrelsens viktigaste verktyg för att få information om verksamhetens prestation. Reaktiva nyckeltal kan med fördel kompletteras med proaktiva och aktivitetsbaserade nyckeltal.  
 3. Sätt fokus på hälsa och säkerhet för vd, verksamhetsledning och organisation. Att integrera frågan i styrelsens vanliga arbetssätt sätter tonen från toppen för vd och verksamhetsledning, som i sin tur förmedlar detta fokus vidare ut i organisationen. Ett fokus sätts inte genom ett stort event eller en punkt på agendan en gång per år – det sätts genom ett envist upprepande under verksamhetsåret.  
 4. Verka aktivt för ett öppet samtalsklimat i styrelserummet. Ett öppet samtalsklimat i styrelsen skapas genom att ordföranden förmedlar att problem är gemensamma snarare än enskilda personers, och genom att ledamöterna strävar efter att vara lösningsorienterade. 
 5. Låta hälsa och säkerhet driva långsiktig lönsamhet. I och med att en god arbetsmiljö är associerad till högre prestation hos de anställda, samt ökar möjligheterna att rekrytera de bästa medarbetarna, är frågan om hälsa och säkerhet strategiskt viktig för tillväxt och lönsamhet på sikt.  

Med denna studie i ryggen ser vi dels vikten av att styrelsen arbetar med hållbart arbetsliv men också tips på hur man som styrelsemedlem kan agera för att fortsatt förbättra arbetet kring detta. Vi på Michaël Berglund Board Value hoppas att ni tar med er detta in på styrelsemöten i höst och låter hälsa och säkerhet driva långsiktig lönsamhet. 


Källa: Att styra med hållbarhet: Styrelsens påverkan på det hållbara arbetslivet.

Dela artikeln:

Kontakt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.