20 år av jämställdhetsarbete

publicerad 8 mars 2024

Sverige ser sig som ett av världens mest jämställda länder. Men när det kommer till representation i näringslivet går utvecklingen i fel riktning, något vi på Michaël Berglund har arbetat för att motverka sedan 2001.

I fjol var endast 12% av börsens vd:ar kvinnor. Idag är den siffran ännu lägre. Vad är det som får oss att tro att vi lever i ett jämställt samhälle, när de faktiska siffrorna visar på motsatsen?

”Jämställdhet har alltid varit en viktig fråga för oss. 2001 beslutade vi därför på ägarnivå att vi ska arbeta för att nå en jämn könsfördelning i våra rekryteringar. Sedan dess har jämställdhetsfrågan varit en av våra mest grundläggande byggstenar i vår värdegrund”, säger Michaëla Berglund, huvudägare av Michaël Berglund samt styrelseordförande i stiftelsen AllBright.

I mer än 20 år har Michaël Berglund gjort årliga mätningar av andelen kvinnor i våra rekryteringar. Vi ser en ihållande positiv utveckling över tid och har sedan 2001 rekryterat 47% kvinnor till operativa roller och 60% kvinnor till styrelseuppdrag. Något vi är mycket stolta över.

Vi ser det som vårt ansvar att fortsätta vara med och bidra till denna förändring, genom att skapa medvetenhet, förståelse och närvaraför att stötta våra uppdragsgivare som en långsiktig partner. Att identifiera och rekrytera ledare är inte lätt – och kravprofilen på en bra ledare ser idag väldigt annorlunda ut i jämförelse med vad det gjorde för några år sedan.

En god ledare är någon som har självinsikt nog att förstå sina styrkor, svagheter och hur hen uppfattas av andra. Någon som har mod att visa sina brister och tillkortakommanden. Och som med nyfikenhet omfamnar det livslånga lärandet. Om en ledare besitter de tre egenskaperna så har hen goda förutsättningar att lyckas, till och med i den snabbföränderliga värld vi idag lever i.

”Oavsett vilket bolag det rör sig om, eller vilken utmaning de står inför, är det otroligt viktigt att det blir en kulturell matchning mellan individen, företaget och dess medarbetare. Vi har därför anammat ett holistiskt angreppssätt när det kommer till personbedömningar och ser alltid bortom det som står på cv:t”, fortsätter Carina Thorén, vd på Michaël Berglund Executive Search.

Internationella kvinnodagen

Idag, på internationella kvinnodagen, har vi fått möjligheten att medverka på två evenemang för att lyfta det viktiga arbetet som behöver göras för att driva utvecklingen mot ett jämställt näringsliv. Vår huvudägare Michaëla Berglund deltog i ett jubileums-seminarie med Dagens Industri för Näringslivets Mäktigaste Kvinna, och vår koncernchef Joakim Säll i ett seminarium tillsammans Stockholms Handelskammare. Båda med syftet att lyfta den gemensamma kraftsamling vi alla måste göra för att tillsammans göra skillnad.

Vi är otroligt tacksamma över möjligheten vi fått att göra oss hörda på denna viktiga dag. En dag som egentligen inte borde behöva finnas, men som av just den anledningen är så viktig.

Varför är det viktigt med jämställda styrelser och ledningar?

Mångfald, ger en organisation en bättre grund för nytänkande, utveckling och innovation. Risken som finns när man omger sig med för många som är likasinnade är att man inte får några nya perspektiv, idéer eller blir utmanad eller ifrågasatt, i alla fall inte tillräckligt mycket. När man hamnar i de situationerna så kommer man då heller ofta inte vidare i de utvecklingsfrågor eller strategiska frågor, ofta för att man arbetar på samma sätt som man tidigare gjort.

Vi är långt ifrån i mål, och det är en lång väg kvar att vandra för att komma dit – till ett verkligt jämställt Sverige. Men vi gläds ändå åt att jämställdhetsfrågan ligger högt på agendan för många av våra kunder.

Vårt ansvar

Som rekryterare har vi ett otroligt stort ansvar att vara rådgivande partner och utmana våra kunder. Vi har också ett ansvar i att säkerställa ett representativt och inkluderande kandidatunderlag som underlättar för våra uppdragsgivare i beslutsprocessen. Att uppmuntra till att välja personer med grund i deras kompetens, och inte välja de mest normativa kandidaterna. Eller de kandidater som historiskt sett fått den typen av roller.

Om vi inte hjälper till att utmana, coacha och agera rådgivande partner så är det nämligen där man tenderar att hamna. Att välja det som känns tryggt och säkert.

Vi vill därför idag rikta ljuset på alla våra kunder: tack för att ni prioriterar jämställdhetsfrågan och aktivt arbetar för att skapa en förändring. Vi ser ljust på framtiden och hoppas att vi tillsammans kan inspirera, identifiera och vidareutveckla fler förebilder som prioriterar ett verkligt jämställt näringsliv.

Dela artikeln:

Kontakt

Carina Thorén
Managing Director Executive Search · Partnercarina.thoren@michaelberglund.se
Michaëla Berglund 
Senior Partner · Board Member · Founder HumanCoremichaela.berglund@michaelberglund.se
Joakim Säll
Group CEO · Senior Partnerjoakim.sall@michaelberglund.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.