AI, maskininlärning och chattbotar 

publicerad 30 maj 2023

Teknikens möjligheter och genomslag exploderar samtidigt som forskare och experter varnar för riskerna.

Utmaningen 

Det pratas om att bolag som inte redan idag inkluderar AI och exempelvis ChatGPT i sin affär kommer hamna på efterkälken och inte kunna konkurrera med bolag som förstår och anammar möjligheterna. Så att avstå eller att vänta några år är inte ett alternativ. 

Men hur kan bolag då satsa på den nya tekniken på ett säkert sätt? Jo genom kunskap. Att säkerställa ny kompetens och förståelse för tekniken och dess möjligheter är affärskritiskt. Detta är något som gör att vi tror att både nya roller och uppdrag kommer utformas framöver. Kanske kommer det finnas en CAIO (Chief AI Officer) inom en snar framtid? Frågan alla ledare måste ställa sig är hur den framtida verksamheten skall formas och hur den efterföljande förändringsresan kommer se ut. 

Inhämta kunskap 

Behöver alla företagsledare en universitetsutbildning inom AI-teknik nu? För de allra flesta så kommer svaret bli ett nej, tiden för det finns inte. Kunskapen behöver inhämtas i kondenserad form för att sen kompletteras mer djupgående genom att anställa eller anlita experter. McKinsey har exempelvis satt samman en artikel What every CEO should know about generative AI för att hjälpa företagsledare att komma igång. 

Förlora jobbet eller få ett nytt?

Enligt Goldman Sachs kan AI komma att ersätta ungefär 300 miljoner jobb. Något som i sig kan kännas väldigt oroväckande. Men samtidigt lyfter de även att innovationen leder till nya jobb. Det är därför inte så troligt att vi alla kommer bli arbetslösa, men däremot så kommer roller till stor del bestå av andra arbetsuppgifter än idag. Administration exempelvis är något som AI gör otroligt mycket effektivare än en människa. Givet korrekt uppsatta regler. 

Interima möjligheter 

Alla affärer, oavsett sektor eller typ av produkt/tjänst kommer förändras i och med den nya tekniken. Det är inte en fråga om om, utan när och i hur extrem grad.  

När exempelvis AI kan vara med och hjälpa en förlamad man att gå igen så blir det tydligt att möjligheterna är otroliga.  

Behovet av teknikkunniga experter som kommer in och stöttar i förändringsarbete, ser över de tekniska möjligheterna inom ens affär etc. tror vi kommer öka markant. Men det kommer även ställa krav på övriga delar av organisationen att komma närmare tekniken. Förändrade arbetssätt och inkludering av AI kommer exempelvis vara något som även ställer nya krav på HR:s arbete. Här blir förmågan att som organisation vara snabbfotad – och kunna komplettera med relevant kunskap och erfarenhet snabbt – en viktig faktor. Interimsupplägget är en otrolig tillgång just i sin flexibilitet, med möjlighet att få en person på plats otroligt snabbt (inom en vecka om så behövs) i kombination med möjligheten att justera omfattning och längd på uppdraget specifikt utifrån behovet. 

Att i en utvärdering av möjligheterna och vägen framåt få input från en digitaliserings- eller AI-expert eller en erfaren CIO eller CHRO med djup förståelse för förändringsresor kan göra all skillnad för projektets framgång. 

Vilka steg blir viktigast? 

  • Att börja med att utveckla en känsla för AI och dess möjligheter utifrån er affär. 
  • Att engagera organisationen – AI och förändrade arbetssätt är inget som kan ske isolerat utan något som kommer beröra alla i verksamheten. 
  • Att bemöta synen på jobboron – även då det kan upplevas kontraintuitivt så kommer möjligheterna att applicera AI för er produkt- eller tjänsteförbättring behöva komma från organisationen själv. Det kan upplevas som att ni ber personalen hjälpa till med att göra sig själva överflödiga. Något som inte är fallet då nya positioner och arbetsuppgifter kommer skapas i stället för de tidigare. Men oro är väldigt sällan rationell och behöver därför hanteras med respekt och förståelse i dialog med personalen. 

Källor: What every CEO should know about generative AI | Generative AI could raise global GDP by 7%, Goldman Sachs | AI is the key to astonishing breakthrough that allowed paralysed man to walk again, Sky News

Dela artikeln:

Författare

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.