”Ålderism har blivit en accepterad form av diskriminering”

publicerad 18 apr. 2023

Sverige är femte sämsta landet i världen när det gäller att respektera äldre, något som även syns på arbetsmarknaden. Redan i 40-årsåldern kan din ålder börja ligga dig till last, även om det är än vanligare vid 50 eller 60. I realiteten så betyder det att nästan halva yrkeslivet är mindre värderat eller möts av skepsis över inlärningsförmåga, energi och engagemang. Ett otroligt resursslöseri. Både utifrån faktisk resultatförlust och minskade vinster i och med avsaknaden av diversifierade grupper, mentorskap, lärlingsupplägg etc. Notera då att ett av de största problemen de yngre generationerna listade under pandemin var avsaknaden av äldre kollegor som man kunde rådfråga och bli coachad av. Det går inte ihop!

Olika typer av ålderism

2018 beslutade regeringen för att ta inspiration från Norge och tillsätta en delegation vars uppgift blev att främja senior arbetskraft och motverka åldersdiskriminering. Citatet som agerar rubrik till denna artikel utgör även rubriken i en artikel i Arbetsliv från 19 september 2022 och är ett uttalande av John Mellkvist, en av ambassadörerna i delegationen. John är även författare till boken Välj din ålder och lyfter att det finns olika perspektiv på ålderism som är viktiga för alla generationer, Ungdoms-ålderismen (att unga är redo för en större uppgift men inte får chansen), Mitt-i-livet-ålderismen (medelålders individer som inte tas på allvar eller kanske inte ens kommer i fråga för rekrytering) och Senior-ålderismen (seniorer som vill fortsätta jobba efter pensionsålder).

Ålderism inom interim

Så hur kan det komma sig att ålderism, när ålder är en av de sju grunderna för diskriminering, är så utbrett och verkar vara socialt accepterat? Som en leverantör av interimslösningar är ålderism något som vi nästan aldrig stöter på. Gör vi det är det i omvänd form, detta då konsulter oftast ses som mer eftertraktansvärda ju mer erfarenhet de har. Och erfarenhet korrelerar starkt med ålder. De fåtal tillfällen vi noterat ålderism är det senior-ålderism som förekommer. Men märkligt nog har valet av konsulter i dessa uppdrag landat i den mest erfarna till slut. Detta har fått oss att börja fundera.

Hur kan det komma sig att en person med en viss mängd erfarenhet och kunskap inte alls upplevs relevant eller attraktiv för en fast anställning på grund av sin ålder, men samtidigt är mer eftertraktansvärd som interim konsult? Och hur kommer det sig att både medelålders individer som har massor kvar att ge och seniora individer fulla av energi, som har en massa relevanta erfarenheter och vill fortsätta jobba, ifrågasätts och misstros av arbetsgivare när det gäller fast anställning?

Fortsatt dialog

Då vi tycker att detta ämne är viktigt, och långt ifrån enkelt med tanke på paradoxen som lyfts ovan, så kommer vi fortsätta att fördjupa oss i detta under året. Vi startar redan nästa vecka, den 28 april, på Berglunds Frukostklubb där Det goda ledarskapet – ålderism är temat för dagen.

Källor: Anders Ferbe: Ålderismen kan stå Sverige dyrtDelegationen för senior arbetskraft | ”Ålderism har blivit en accepterad form av diskriminering”

Dela artikeln:

Författare

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.