Three arrows pointing i different directions.

Blev det tillräckligt bra? Skillnaden mellan att anlita en interim-firma och att göra det själv

publicerad 16 jan. 2024

Tänk dig följande scenario

En av medlemmarna i ledningsgruppen ska gå på föräldraledighet och vara borta från arbetet under ett halvår. Att rekrytera en vikarie för rollen är för resurskrävande med tanke på den relativt korta period medarbetaren ska vara borta. Du behöver dock se till att arbetsuppgifterna hanteras och att verksamheten fortsätter att rulla på som vanligt tills din kollega återvänder. Du står nu därför i ett vägskäl där de vanligaste alternativen är följande:

  • En annan person i ledningsgruppen tar på sig den föräldralediga kollegans arbetsuppgifter utöver sina egna
  • En person i den föräldralediga kollegans team får avancera och agera tillförordnad i rollen
  • Du blir varse om att en person du, eller någon annan i organisationen är bekant med, och som besitter den kunskap ni behöver är tillgänglig och du tar in hen som en interimskonsult

Låter ovan scenario bekant? Då är du inte ensam. Många av de kunder vi pratar med har stått i samma vägskäl och valt ett eller flera av alternativen. Ibland blir det jättebra, men ofta blir lärdomen att:

  • De arbetsuppgifter som kollegan tog på sig utöver de egna blev utförda halvbra. Och påverkade dessutom hens prestation i den egna rollen.
  • Kompetensen eller erfarenheten hos den i teamet som får avancera till att bli tillförordnad inte räcker till. I längden kan detta även leda till att denna medarbetare väljer att sluta och söka sig om efter nya utmaningar när den föräldralediga kollegan kommer tillbaka. Detta då hen inte längre känner sig nöjd med sin ursprungliga roll, och kan uppleva att hen fått ta ett steg nedåt i organisationen.
  • Uppdraget i sig genomförs, men inte med bästa möjliga utfall. Personen ifråga som både var tillgänglig och hade tidigare erfarenhet av liknande uppdrag fick rollen av nätverksskäl. Inte på grund av att hen var bäst lämpad att genomföra uppdraget.

Graden av nöjdhet efter en interim-tillsättning

Genom internationella branschkollegor har vi tagit del av en studie som fann att organisationer som använt sig av en interim-firma är nöjdare än de som använde sig av andra alternativ för att tillsätta en interim-chef (Interim Leadership Success Study, Helmut-Schmidt-Universität, 2015).

Studien frågade 249 företag om deras upplevelser av att tillsätta en interim-chef och hur nöjda de var med tillsättningen. Det som är slående i studien är vilken metod företagen, som antingen var nöjda eller missnöjda, använde för att tillsätta sina interim-chefer. De nöjda bolagen har i hela 78% av fallen använt en interim-firma. Omvänt har 75% av de som är missnöjda med resultatet skött tillsättningen av egen kraft.

En av slutsatserna i rapporten är att en professionell interim-firma bidrar med värde till interim-tillsättningen i och med sin processtruktur och erfarenhet av att identifiera, utvärdera och matcha de mest relevanta kandidaterna för uppdraget. Detta är svårt att matcha för ett bolags egna organisation då just tillsättning av interimschefer sker förhållandevis sällan.

Vi vill dela med oss av vår kunskap

Michaël Berglund Interim Effect arbetar dagligen med att optimera vår interim-process och har idag ett väloljat maskineri med 100%-ig leverans i våra uppdrag. Att diskutera vad vi gör och hur vi får det gjort kostar bara lite av din tid. Så om du har ett behov och vill bli nöjd, varför chansa? Välkommen att kontakta Björn Ulfberg, Managing Director för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig fatta rätt beslut när du själv befinner dig inför ett svårt vägval.

Dela artikeln:

Kontakt

Björn Ulfberg
Managing Director Interim Effect · Partnerbjorn.ulfberg@michaelberglund.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.