Camilla Asp utses till ny generalsekreterare för Svenska kyrkan

publicerad 28 feb. 2024

Kyrkostyrelsen har utsett Camilla Asp till ny generalsekreterare för Svenska kyrkan. Camilla får ett sexårigt förordnande och tillträder tjänsten senast månadsskiftet augusti-september 2024. 

Camilla Asp har för närvarande rollen som Överdirektör på MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Hon har tidigare innehaft olika roller på MSB, varit Chef Koordinering och stöd på Svenska Kraftnät samt Stabschef på Skolverket.

“Det är med glädje och stor nyfikenhet jag tar mig an jobbet som generalsekreterare. Svenska kyrkan är en viktig samhällsaktör och jag har i mina tidigare roller haft samarbete med kyrkan och sett vilket betydelsefullt arbete som görs“, säger Camilla Asp.

“Vi är glada för den goda rekryteringen och vi ser fram emot att välkomna Camilla Asp som ny generalsekreterare. Hon har den kompetens och erfarenhet som vi eftersöker, med kunskap både inom civilsamhället och inom nationell offentlig förvaltning”, säger ärkebiskop Martin Modéus.

Varmt tack för ett mycket fint och givande samarbete Wanja Lundby Wedin, förste vice ordförande och Daniel Tisell, andre vice ordförande.

Till pressmeddelandet


Foto: Magnus Aronson/Ikon

Dela artikeln:

Kontakt

Ewa Kuszelewski
Senior Partner · Board Memberewa.kuszelewski@michaelberglund.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.