Det hållbara ledarskapet

publicerad 4 apr. 2023

Hållbart ledarskap är ett begrepp som ofta syns i olika sammanhang när arbetslivet upplevs allt mer komplext och gränslöst. Men vad menas egentligen med ett hållbart ledarskap?

Begreppet hållbart ledarskap låter sig inte definieras i några få ord, men kan beskrivas som ”villkor och förutsättningar, både på organisations- och på individnivå, för att kunna, orka och vilja ha en ledarroll i det moderna samhället”. En hållbar ledare är en person som är engagerad i att leda sin organisation på ett sätt som främjar långsiktig hållbarhet på flera olika plan. Hållbart ledarskap kan alltså ses som en nyckel till hållbarhet i hela organisationen och handlar om att ständigt förhålla sig till vem man vill vara och vilken slags värld man vill vara med att bygga – oavsett vilken typ av verksamhet man befinner sig i.

Hållbart ledarskap handlar följaktligen inte bara om att vara miljömedveten, även om det är en viktig aspekt. Det handlar också om att vara samhällsansvarig och säkerställa att organisationen fungerar på ett etiskt och gynnsamt sätt för alla intressenter, inklusive anställda, kunder, leverantörer och den bredare samhällsgemenskapen.

Att leda med syfte

Ett av de viktigaste elementen i hållbart ledarskap är fokus på syfte. Ledare som är engagerade i hållbarhet har en klar förståelse för varför deras organisation existerar och hur den bidrar till världen. De kan uttrycka detta syfte till sina anställda, kunder och intressenter samt arbetar konsekvent för att se till att organisationens handlingar är i linje med dess syfte.

Ett annat viktigt element i hållbart ledarskap är fokus på innovation. Ledare som är engagerade i hållbarhet söker ständigt efter nya och bättre sätt att göra saker. Det kan handla om att hitta mer effektiva processer, utveckla nya produkter eller engagera sig på mer meningsfulla sätt. Denna inriktning på innovation säkerställer att organisationen ständigt utvecklas och anpassar sig till föränderliga omständigheter, vilket är avgörande för långsiktig hållbarhet.

Hållbart ledarskap innebär också att vara öppen och ärlig om organisationens påverkan på miljön och samhället. Hållbara ledare mäter och rapporterar viktiga hållbarhetsmått och de är villiga att ta ansvar för sitt agerande.

Slutligen kräver hållbart ledarskap samarbete och engagemang för att lyckas uppnå målsättningarna. Som ledare behöver man arbeta nära sina anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter för att utveckla lösningar som är fördelaktiga för alla. En hållbar ledare är närvarande, inlyssnande, integrerar olika perspektiv och bygger starka relationer baserade på tillit, förtroende och ömsesidig respekt.

Sammanfattningsvis är hållbart ledarskap en avgörande faktor för en organisations långsiktiga framgång. Det räcker inte längre med att undvika att göra fel, man förväntas att i varje given situation aktivt tänka rätt och göra rätt val. Utgångspunkten är den gemensamma överenskommelse man sedan tidigare byggt upp om vilka man vill vara och vad man vill stå för inför kunder, ägare och samhället i övrigt.

Källor: Hållbart ledarskap i komplexa organisationer och verksamheter | Med hållbart ledarskap blir alla vinnare | Hållbart ledarskap – en överlevnadsfråga | Hållbart ledarskap – en bra start för framgångsrika organisationer

Hållbara ledare bidrar till en bättre morgondag

Just vissheten om att vårt arbete har ett högre syfte – att faktiskt göra världen lite bättre – är det som driver oss på Michaël Berglund. Vår ambition är att varje dag och i varje uppdrag göra vårt yttersta för att hitta den bästa möjliga lösningen. Vi ser det som vårt ansvar att rekrytera och utveckla goda ledare som bidrar till en bättre morgondag i både näringsliv och samhälle.

Är du nyfiken på att veta mer om hur vi på Michaël Berglund Executive Search arbetar med rekrytera och utveckla hållbara ledare? Välkommen att kontakta oss här.

Dela artikeln:

Författare

Karolina Sidwall
Director · Head of Sjukvårdens Ledarskapsakademikarolina.sidwall@michaelberglund.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.