En arbetsmarknad i förändring

publicerad 2 nov. 2021

Det kan omöjligen undgått läsarkretsen att arbetsmarknaden är i stor rörelse och att rekryteringsföretagen jobbar för högtryck med att anställa nya ledare i alla industrier i vårt avlånga land. Det råder brist på kompetenser i flera områden, men kanske tydligast är det för ledande roller inom Supply Chain / Logistik, HR och av CFO. Detta drivs av de utmaningar som organisationer nu möter efter att pandemin släppt sitt grepp om samhället.

För styrelser och ledningsgrupper är trycket ibland överväldigande när verksamhetskritiska initiativ som hållbarhet och fortsatt digitalisering samsas med  nya logistikflöden, komponentbrister och hybrida arbetsmiljöer. Kraven på ledarskap har aldrig varit större och tyvärr blir bristen på organisationens engagemang bakom alla akuta initiativ alltför synlig i många verksamheter.

“Att leda en verksamhet som förnyar personalen och förändrar arbetssätt samtidigt som förändringstempot exploderar av yttre påverkansfaktorer skapar stora utmaningar, utmaningar som på längre sikt är ohållbara. Många företagsledare vi pratar med mår dåligt av den obalans som skapas av turbulensen vi lever i. Risken för fler förluster av personer i ledande befattningar är påtaglig och behöver hanteras.”

– Björn Ulfberg, VD Michaël Berglund Interim Management.

Väldigt få företag har anammat möjligheten att flexibelt anpassa sin organisation utifrån kortsiktiga behov som kraftigt påverkar ledningsgruppen. I det ”nya normala” är förändring en konstant. Att skapa förutsättningar för att flexibelt hantera löpande verksamhet i ständig utveckling blir en konkurrensfördel och ett mer hållbart sätt att leda verksamhet. En framtidens arbetsmodell avlastar ledare under kortare tidsperioder när de hanterar en alltför stor mängd prioriteringar. Detta naturligt kombinerat med löpande utveckling och utbildning av existerande personal. 

Det finns erfarna och mycket kompetenta temporära resurser att tillgå per omgående, individer som snabbt kan ta över hela eller delar av den löpande verksamheten och ge personer i ledande befattningar utrymme att fokusera på det affärskritiska i närtid och framtid. Dessa åtkomliga resurser ökar genom att fler erfarna ledare idag är öppna för att arbeta projektbaserat eller att vara interim-chef som det traditionellt har kallats. Där arbetstagare tidigare sett interim som ett vägskäl i karriären är väldigt många attraherade av att arbeta som projektanställd mellan jobb. Det är ett sätt att prova och lära nytt samtidigt som man söker nästa fasta anställning.”

När ser ni att det är dags att växla upp er verksamhets flexibilitet och hur tänker ni gå till väga?

För förutsättningslöst konsultation, hör av dig till oss!
Björn Ulfberg, 0733 889 333 – bjorn.ulfberg@michaelberglund.se
Jonas Koch, 0702 445 200 – jonas.koch@michaelberglund.se

Dela artikeln:

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.