En bra ledare kan växla. Kan du?

publicerad 10 jan. 2019

De två mest stimulerande delarna av mitt jobb är att jag får träffa så många intressanta personer som är kandidater till företagsledande roller och att jag får möjlighet att diskutera ledarskap med vd:ar och styrelser.

Utifrån dessa möten skulle jag vilja säga att:

En bra ledare förstår hur hon/han uppfattas av sin omgivning, både gällande styrkor och svagheter.
En bra ledare kan reglera sitt beteende och kör inte sitt ledarskap bara på en växel.

Det är tydligt att det höga tempot för beslutsfattare i dag ställer andra krav än tidigare. För att kunna hantera förändringar på marknaden och kunna navigera i okända vatten utan all information behöver ledare på företagsledande nivå vara dynamiska. De behöver kunna växla mellan olika beteenden och ha balans i sitt agerande.

Låt mig förklara.

En ledare som är effektiv är en ledare som balanserar mellan att agera på möjligheter och att minimera risker. Inte antingen eller. För det blir problem om det är slagsida åt något håll. En ledare som hela tiden tar chanser, testar gränser och vill vara djärv kan gå fel i sina beslut med mycket kostsamma konsekvenser som följd. Dessutom kan ledaren uppfattas vara impulsiv, oförutsägbar eller ha bristande omdöme. Men ledaren kan inte heller vara för riskorienterad. Då kan ledarskapet bli försiktigt, avvaktande och långsamt med följden att man går miste om affärstillfällen. Och ledaren kan ses som ängslig, osäker eller alltför konservativ.

På liknade sätt kan en effektiv ledare utmana status quo, ifrågasätta rådande sanningar och driva förändringar samtidigt som hon/han inser sin organisations begränsningar, sätter upp realistiska mål och förstår att det kan finnas praktiska hinder som försvårar i en förändringsprocess. Alltså en balans, inte ett ensidigt agerande åt ett särskilt håll.

Fler exempel.

En effektiv ledare på företagsledande nivå kombinerar förmågan att inspirera andra och utstråla energi med att låta andra få ”cred” och låta andra stå i rampljuset. Återigen, inte bara antingen eller. En ledare som är för karismatisk och mest intresserad av att själv synas, få uppmärksamheten och ta plats har i längden svårt att få sina underställda chefer och medarbetare att växa och utvecklas. På motsatt sätt, en ledare som för det mesta skyr framträdande situationer och som nästan alltid låter andra ta plats riskerar att tappa i pondus och verka låta andra ta befälet. Den ledaren förlorar även tillfällen att sprida energi och får sämre möjligheter att beskriva visionen, de långsiktiga målen och hur dessa hänger ihop med vardagen.

Och en effektiv ledare balanserar självförtroende med ödmjukhet. En ledare som är för självsäker tenderar till att vara arrogant, överskatta sitt eget kunnande och sina egna förmågor och ha svårt att lyssna på andra. Eller ta för lätt på konkurrensen. Men ledaren kan naturligtvis inte heller vara för anspråkslös, det vill säga självutplånande och spak. Däremot, en ödmjuk ledare som också är trygg i sig själv är en ledare som lyssnar på andra (som kanske är mer kunniga eller tillför andra perspektiv), lär sig av sina misstag och inser sina egna tillkortakommanden.

Min erfarenhet från möten med vd:ar, styrelser och HR-chefer är att det är lätt att glömma att alla starka sidor hos en ledare också har baksidor. En slags bieffekt som följer med. Till exempel, en ledare som är påtagligt empatisk och relationsorienterad kan vara konfliktundvikande och dra sig för att fatta tuffa men nödvändiga beslut.

Och ibland överanvänds en bra egenskap. Det blir helt enkelt för mycket av det goda. Då går den från att vara en styrka till att bli en belastning. Till exempel, en ledare kan vara för rak och tydlig i sin kommunikation och uppfattas då vara okänslig eller kall.

Det är hårda krav som ställs på personer som har företagsledande roller. Tempot är högt, tålamodet hos ägarna/aktieägarna är ofta begränsat och förändringarna i omvärlden ter sig oförutsägbara. För att kunna bygga högpresterande team och organisationer i en tid av snabba skiften och med begränsad information behöver ledare i höga positioner i större utsträckning vara dynamiska.

Vd:ar och andra i företagsledningar behöver mer än någonsin kunna växla och inte bara köra på 1:an eller 5:an.

Signerat Patrik Peter, Senior Principal

Dela artikeln:

Patrik Peter
Managing Director Board & Leadership Services · Partnerpatrik.peter@michaelberglund.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.