Intervju med Curt Johansson Holmertz

publicerad 7 maj 2020

Hur länge har du jobbat som interim på företag och varför valde du en karriär inom detta område?

Till och från sen 1997, första gången var när jag var med och startade ett flygbolag från noll till att vara i luften på 6 månader. Har mer och mer med tiden funnit att jag trivs allra mest med att ha en tydlig start och slut i någon typ av projektform. Samtidigt är det nog själva utmaningen att ta sig an nya situationer och problem som driver mig. Det var en otrolig känsla när vi lyckades starta flygbolaget och det är samma känsla jag har nu i interims rollen.

Över tiden har jag också lärt att man kan vara var mer tydlig mot uppdragsgivaren vad som behöver göras. I de allra flesta fall uppfattas det som positivt att våga ge en klar bild av situationen.

Vilka är de stora skillnaderna jämfört med en permanent tjänst? 

Främst är det nog att man har en större möjlighet att kunna ställa sig lite utifrån och titta in på företaget. Man vågar se på saker med nya perspektiv och är i många fall fri från ”valda sanningar” och historik som oftast är ett hinder för utvecklingen av ett bolag.

Internpolitik finns i alla delar av ett bolag och det gäller att kunna hantera detta i en permanent såväl som interim tjänst. Genom att en interims tjänst är tillfällig och oftast har ett tydligt mål går det enklare att hantera situationer där intern politik hindrar eller i vissa delar motverkar förändring.

Jämfört med en permanent tjänst finns det större utrymme att påverka målbilden för uppdragen. I de allra flesta fall förväntar uppdragsgivaren att man proaktivt utmanar målbilden baserat på tidigare erfarenheter.. Samtidigt är detta nog en läroprocess, på första uppdraget har du kanske inte någon erfarenhet att falla tillbaka på, då kan det vara svårt att utmana uppdragsgivaren vid uppstarten av ett interims uppdrag.

Har målbilden för uppdragen varit konkret och har du blivit uppföljd på uppdragen?

Oftast finns det en överordnad målbild av ett uppdrag som kan vara mer eller mindre valid i förhållande till vad som verkligen behöver åstadkommas.

Med tiden har jag lär mig att en framgångsfaktor som interim är att proaktivt definiera en konkret målbild i början av ett uppdrag och sedan kontinuerligt kalibrera denna tillsammans med uppdragsgivaren. Kontinuerlig, och helst veckovis, uppföljning mot väl uppsatta mål skapar en trygghet för uppdragsgivaren och man får då tillsammans en möjlighet att transpant diskutera och hantera risker och möjligheter i uppdraget.

Har du någon lärdom att dela ifrån den kris vi nu ser under 2020?

Hylla de små segrarna. Lycka kan vara att fira det lilla och det måste vara tillåtet att göra fel även i Corona krisen. Alla bolag måste i någon form tänka över hur framtiden kommer se ut och då är det viktigt att våga tänka i andra banor och utmana tidigare strukturer. 

Känner du att det skiljer mycket hur aktiv styrelsen är mellan olika bolag?

Som interim är det viktigt att skapa delaktighet och engagemang för uppdraget hos alla intressenter och inte minst gäller detta i styrelsen. Exempelvis bjöd jag in hela styrelsen i ett uppdrag att närvara på veckovisa uppföljningsmöten. Det gav ett stort signalvärde inom bolaget om projektets strategiska tyngd samtidigt som det medförde att styrelsen vid var tid var uppdaterad om framfart, risker och möjlighet i projektet. Uppföljningen vid styrelsemöte blev då mindre av ren avrapportering och mer en strategisk dialog.

Jag är fast övertygad om att en väl fungerande styrelse skapar förutsättningar för att ett bolag skall bli framgångsrikt. Dialogen mellan styrelsen och ledningen måste vara öppen och ärlig där varje enskild styrelsemedlems engagemang är väsentligt.

Jag har själv hamnat i situationer där man inte känner delaktighet från styrelsen samtidigt som jag varit i situationer med en detaljorienterad styrelse som i vissa delar fokuserat på, enligt min mening, felaktiga saker. Här är det återigen viktigt att från början definiera uppdraget visavi styrelsen och skapa en öppen dialog med tät uppföljning

Hur tror du interimsmarknaden kommer att se ut nästa år?

Fram till hösten är det nog sporadisk som för alla men till hösten kommer det nog finnas mer möjligheter. Måste till en ny strategi i många bolag vilket gör att det kommer behövas ny kompentens. Det som talar mot är att flera bolag kommer tveka om att våga satsa. Men nästa år kommer det vara en stark marknad för interim.

Några andra reflektioner du vill dela med oss?

Där det har fungerat bäst är där jag haft veckovisa korta avstämningar mot ofta Styrelseordförande. Kanske 3 korta punkter på cirka 30 minuter. Där jag har det fungerar alltid uppdragen allra bäst.

Dela artikeln:

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.