Jämställdhet i styrelserummet

publicerad 2 maj 2023

Sedan början av 2000-talet har andelen kvinnor i de största svenska bolagsstyrelserna dubblerats och ligger idag på 35%. Ett resultat som placerar Sverige över genomsnittet i EU. Tittar vi framåt så visar Almis årliga Styrelsekartläggning att vi når jämställdhet i styrelserummet 2053. Ett resultat som de flesta anser är på tok för långsamt.

Europaparlamentets nya direktiv

Det tog 10 år från att förslaget först lades fram, men nu antogs direktivet i november förra året. Alla stora börsnoterade företag inom EU kommer således senast juli 2026 behöva ha fler kvinnor i företagsledningen. Direktivet gäller endast för bolag med över 250 anställda, och leder till straffpåföljder i form av exempelvis böter för de bolag som inte följer bestämmelserna. Så vad är det direktivet kräver?

  • 40% av icke verkställande styrelseposter ska gå till det underrepresenterade könet
  • Meriter ska förbli det viktigaste kriteriet vid tjänstetillsättning
  • Även urvalsprocessen ska vara transparent
  • Börsnoterade företag måste informera om könsfördelningen i sina styrelser en gång om året.

Forskning

Det finns redan många som förespråkar jämställdhetens relevans i styrelsearbetet. Men några som just nu tittar närmare på vikten av jämställda styrelser är Västsvenska Handelskammaren och Handelshögskolan. Genom initiativet Styrelselistan ser de över vad jämställdhet innebär i praktiken för styrelsernas arbete och resultatet kommer presenteras under våren 2023.

Styrelsen utifrån ett mångfaldsperspektiv

Styrelsens sammansättning behöver även utmanas allteftersom bolag och affärsmarknaden förändras. Internationell expansion kräver kunskap om globala marknader och kompetenser sträcker sig idag långt bortom kön, etnicitet och ålder. En kombination av erfarenheter och kunskap möjliggör att beslut kan fattas utifrån ett bredare perspektiv. Styrelsens sammansättning beslutas av nomineringskommittén och det är därmed i slutändan ägarna som ansvarar för styrelsens sammansättning. Fram tills dess att ägarna beslutat finns det ett antal faktorer att ta i beaktning för att skapa och upprätthålla rätt sammansättning i styrelsen.

Checklista för en bra styrelsesammansättning

  • Utgå från ägardirektivet. Ägardirektivet talar om vart företaget är på väg och blir därmed utgångspunkten för vilken sammansättning som behövs. Hur kan man matcha bolagets framtid med personerna i rummet?
  • Kartlägg vilken kompetens som behövs utifrån ägardirektivet. Vilka förmågor och erfarenheter är relevanta baserat på dit vi vill?
  • Anlita en rekryteringsexpert som har kunskap både av styrelsearbete och rekryteringsarbete. Styrelsemedlemmar behöver särskild kompetens. Med professionell hjälp vidgas och förbättras perspektiven vid rekrytering.
  • Gör en styrelseutvärdering för att se hur nuvarande styrelsemedlemmar möter kompetenskrav. En årlig styrelseutvärdering är ett krav enligt den svenska koden för bolagsstyrning. Här får du även möjlighet att utvärdera huruvida styrelsen besitter nödvändig kompetens utifrån bolagets framtidsriktning.
  • Fundera över hur strukturen på styrelsen kan justeras för att få ett så brett perspektiv som möjligt. Finns möjlighet till konstellationer för att vidga kompetens och information. Utskott, representanter och alternativa mötesstrukturer är exempel på åtgärder som kan förbättra perspektiven utan att ändra styrelsens faktiska sammansättning.

Har du frågor gällande styrelsens sammansättning? Välkommen att kontakta Melina Vinberg Hjalmarsson, Manager på Michaël Berglund Board Value.

Dela artikeln:

Författare

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.