Konsten att leda – och våga misslyckas

publicerad 30 jan. 2024

Att ha en ledarskapsroll är inte bara en position man blir tilldelad eller befordrad. Det är en konstform. En konstform som kräver förmåga att skapa en positiv inverkan på företaget och dess anställda. Något som ibland kan vara lättare sagt än gjort då ledarskapet faller sig mer naturligt för vissa individer än för andra. Det finns en uppsjö olika ledarskapsstilar, där vissa gör sig bättre än andra i olika situationer. Oavsett ledarskapsstil finns det ett antal ”do’s and don’ts” som du bör vara medveten om för att framgångsrikt navigera i ledarskapsrollen.

Fem tips på positiva ledaregenskaper:

  1. Var tydlig med dina förväntningar: Kommunikation är A och O när det kommer till ett framgångsrikt ledarskap. När du lyckas förmedla tydliga förväntningar till dina medarbetare skapar du även indirekt en tydlig riktning. Både för den enskilde individen och för organisationen i stort.
  2. Var öppen för feedback: En felaktig, men ack så vanlig misstolkning är att du som ledare ska sitta på alla svar och veta vad som är rätt och fel. Självklart är det inte så. Du kommer med största sannolikhet göra fel – och ibland fatta beslut och agera på sätt som dina medarbetare har åsikter om. Du bör i dessa situationer vara mottaglig för input och feedback från teamet. Det främjar lärande och stärker i bästa fall relationer.
  3. Var positiv och inspirerande: Med en positiv energi och en förmåga att inspirera kommer du långt. Vänd ditt fokus mot det som är positivt, även när det känns övergripande motigt.
  4. Var rättvis och konsekvent: Olika situationer kräver ofta olika lösningar. Hur sant det än må vara så bör du komma ihåg att du ska vara rättvis och konsekvent i ditt agerande. Genom att behandla alla lika bygger du en stabil grund för teamet samt ett förtroende hos dina medarbetare.
  5. Var en förebild: Du bör i ditt ledarskap agera förebild för din organisation genom att visa integritet och leda i enlighet med företagets värderingar. Något som ibland kan kännas övermäktigt. Att leda en hel organisation, visa vägen, och vara en förebild som andra ser upp till, allt på en och samma gång. Om du känner igen dig i det – försök att vinkla din egen förväntansbild på vad det faktiskt innebär att vara en förebild. Det handlar inte om att du måste utföra hjältedåd, eller göra något extraordinärt. Du ska stå upp för vad som är rätt och lyfta dina medarbetare så att de har bästa möjliga förutsättningar att nå sin fulla potential.

Fem tips på mindre positiva ledaregenskaper – som du i största utsträckning bör undvika:

  1. Var inte självisk: Som ledare är din kanske viktigaste uppgift att möjliggöra potentialen hos andra. Det handlar inte om att lyfta fram sig själv eller ta äran för någon annans insatser. Snarare tvärtom. Ledare som utövar en självisk ledarskapsstilgår ofta miste om helheten, och skapar i stället missnöje och underminerar förtroendet hos sina medarbetare.
  2. Var inte manipulativ: Tyvärr finns det alldeles för många ledare som använder sig av manipulativa metoder, och dolda agendor. Något som ofta uppmärksammas av organisationen. Det finns betydligt bättre sätt att få dina medarbetare att springa i rätt riktning. Ödmjukhet, transparens och tydlig kommunikation är några av de viktigaste ingredienserna för att lyckas.
  3. Var inte otydlig: Många ledare kan se det som något positivt och utvecklande att de låter medarbetarna själva komma fram till svaren och lösningarna – det kan såklart vara positivt. Om du däremot är allt för otydlig i ditt ledarskap resulterar det tyvärr oftast i förvirring, osäkerhet och leder därmed till ineffektivitet.
  4. Var inte rädd att delegera: Genom att delegera uppgifter till ditt team visar du att du känner tillit och möjliggör därigenom att dina medarbetare växer och utvecklas.
  5. Var inte rädd att fatta beslut: Om du är tveksam i ditt beslutsfattande kommer din organisation med största sannolikhet uppmärksamma det. Vare sig du vill eller inte. Även detta kan leda till osäkerhet inom organisationen, och en generell rädsla för att göra fel vilket kan resultera i långsammare framsteg och mindre initiativtagande.

Jag vet vad jag bör, och inte bör göra i mitt ledarskap – men nu då?

Är det en sak, och endast en sak du ska komma ihåg så är det att ledarskapet är en resa. En livslång sådan där du i bästa fall ständigt lär dig och utvecklas längsmed vägen. Du är, och kommer kanske aldrig heller att vara, helt fullärd. Även om du själv tycker dig vara det så finns det alltid utrymme för att lära nytt.

Att våga ta en risk och pröva någonting helt nytt kan ofta kännas läskigt. Både för dig som ledare att helt lämna över ansvaret och därmed resultatet på någon annan, och för dina medarbetare. Inte sällan känner sig medarbetarna helt klara eller redo att ta sig an uppgiften. De kanske inte alls känner att de har rätt kvalifikationer eller kompetens för att lösa de uppgifter eller utmaningar som de nu står inför. Men kanske är det just det som är meningen? Att man måste våga satsa för att vinna.

Så vad är det egentligen som gör att man får sina medarbetare att våga ta den där risken? Vad är det som gör att de vågar kliva ut i det oprövade för att utvecklas och växa? Svaret på den frågan är enkel – det som krävs är vetskapen om att du som ledare ska finnas där för att ta emot dina medarbetare om, och när, de faller.

Är du nyfiken på att veta mer om hur vi på Michaël Berglund arbetar med att rekrytera och utveckla goda ledare? Välkommen att kontakta Joakim Säll, Group CEO för Michaël Berglund Group, för att diskutera hur vi som din rådgivande partner kan hjälpa dig att vidareutveckla din organisation, avsett vilken utmaning ni står inför.

 

Dela artikeln:

Kontakt

Joakim Säll
Group CEO · Senior Partnerjoakim.sall@michaelberglund.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.