Ledarskap för effektiv krishantering

publicerad 27 juni 2023

Ordet kris kommer från grekiska kriʹsis vilket betyder ’söndring’, ’åtskiljande’, ’avgörande’, ’dom’, ’utslag’. En kris är alltid av uppslitande eller förstörande karaktär och kan få en väldigt förödande effekt om den inte hanteras bra.  

Det som dessutom gör kriser extra jobbiga är att de ofta kommer oväntat och ställer stora krav på att agera snabbt. Kriser anpassar sig tyvärr heller inte så att de sker när det är lite lugnare och finns tid över till att hantera krisen. Pressen som detta medför och det fokus som krävs för att effektivt hantera den är ofta disruptivt för ledare och medarbetare i verksamheten.  

Värdet i att väldigt flexibelt kunna komplettera med tillfälligt ledarskap, anpassat utifrån krisens karaktär och omfattning, är otroligt stort. Speciellt sett till kostnaden en dåligt hanterad kris kan medföra. 

Att hantera kriser utifrån erfarenhet

Ett exempel på en större kris är vid rekonstruktion, en situation som är direkt avgörande för ett bolags överlevnad. Bolaget behöver räddas och någon behöver snabbt ta kommandot, att leda den uppgiften för att det ska falla väl ut. Det positiva i detta exempel på kris är att rekonstruktioner inte sker så ofta. Men detta är samtidigt något som gör att många i ledningsgruppen och styrelsen kanske inte har den kunskap och erfarenhet som krävs för att kunna genomföra en rekonstruktion framgångsrikt. När det väl händer så behöver bolaget ofta få snabb hjälp av en expert, det kan i många fall vara helt avgörande för att kunna klara att hålla bolaget vid liv. 

I hanteringen av kriser behövs det i många fall även flera temporära experter med olika kompetenser, till exempel kommunikatörer och projektledare. Dessa experter har både erfarenheten och verktygen för att navigera bolaget ut ur krisen.

Hjälpen finns nära till hands  

Interim Effect har vid flera tillfällen fått hjälpa kunder med interimstillsättningar vid kriser och vet att med rätt hjälp går det till och med att vända en kris till något verksamheten går stärkt ur. Vi har med egna ögon bevittnat att en väl hanterad kris till och med kan bli en positiv utveckling för företaget. Interim Effect kan vara en naturlig del av din verksamhetsplan för krishantering, alternativt så finns vi där den dag krisen infinner sig. Vår assistans är aldrig mer än ett e-mail eller telefonsamtal bort.

Dela artikeln:

Författare

Björn Ulfberg
Managing Director Interim Effect · Partnerbjorn.ulfberg@michaelberglund.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.