Ledningsgruppens 3 fallgropar

publicerad 17 feb. 2023

Ledningsgrupper har stor potential men de blir inte effektiva team alldeles av sig själva. Effektiva och högpresterande ledningsgrupper är resultatet av en investering i form av engagemang, målmedvetenhet och kunskap. Annars är det lätt hänt att ledningsgruppen hamnar i någon av dessa tre fallgropar:

1. Brist på tydlighet
Vilket är uppdraget för ledningsgruppen? Ett misstag är att sätta likhetstecken mellan organisationens mål och ledningsgruppens. Det är centralt att ledningsgruppen lyckas formulera ett uppdrag för gruppens gemensamma arbete; vad ska egentligen ledningsgruppen åstadkomma? Vad är det som är långsiktigt, affärskritiskt och som ingen annan i organisationen kan jobba med?

2. Brist på samsyn
Det handlar inte bara om att ha en gemensam bild av organisationens strategi, det gäller också att ha en samsyn kring hur ledningen ska förverkliga strategin. Det är lätt hänt att ledningsgruppen har för bråttom och missar att stanna upp och gå på djupet med vad som menas med de spännande orden i strategi-planen.

3. Brist på tillit
För att en grupp ska fungera bra och kunna arbeta effektivt behöver gruppen veta vad den ska jobba med. Men det behövs också finnas tillit. Gruppens medlemmar behöver känna förtroende för varandra och för ledaren. Gruppens medlemmar behöver känna att det finns psykologisk trygghet; Känner jag mig trygg att uttrycka mig? Vågar jag be om hjälp? Vad händer när jag begår misstag? Hur hanterar vi konflikter?

En grupp kan bli ett team när det finns ett tydligt uppdrag, tydlighet kring vilka som ingår i gruppen och tydlighet kring hur gruppen ska arbeta tillsammans (normer/spelregler).

En ledningsgrupp kan bli ett ledningsteam om uppdraget på riktigt kräver att gruppen arbetar tillsammans, inte bara träffas och avrapportera vad som händer inom respektive område i linjeorganisationen.

En ledningsgrupp kan bli ett ledningsteam när medlemmarna i gruppen vill arbeta för helheten, vill varandra väl och ser arbetet i ledningsgruppen som en minst lika viktig del av jobbet som ansvaret för ett specifikt område i linjeorganisationen.

Dela artikeln:

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig att utveckla din ledningsgrupp? Välkommen att kontakta oss!

Patrik Peter
Managing Director Board & Leadership Services · Partnerpatrik.peter@michaelberglund.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.