Michaël Berglunds Ledarskapsrapport 2024

publicerad 28 mars 2024

Fler kvinnor än män på toppositioner säger upp sig på grund av destruktivt ledarskap

Den senaste tiden har flera ledare på tunga positioner i näringslivet lämnat sina jobb. En ny rapport från ledarskapsrådgivningsbolaget Michaël Berglund visar att det är mer vanligt att kvinnor säger upp sig på grund av destruktivt ledarskap än att män gör det.

Rapporten visar att 84 % av svenska ledare på hög nivå någon gång varit utsatta för destruktivt ledarskap. Följderna är ofta allvarliga. Självtvivel, försämrad hälsa och uppsägningar hör till de vanligaste enligt rapporten. Av särskilt intresse är det faktum att 49 % av kvinnliga ledare och 38 % av manliga ledare har sagt upp sig på grund av destruktivt ledarskap. Detta indikerar att goda och insiktsfulla ledare, såväl män som kvinnor, i större utsträckning väljer att lämna destruktiva organisationer.

De vanligaste formerna av destruktiva ledarbeteenden i svenska organisationer är ofta omedvetna och/eller passiva:

 • Överdrivet kontrollbehov (51 %)
 • Otydliga förväntningar (42 %)
 • Ovilja att ta i konflikter (42 %)

Även aktivt destruktiva beteenden förekommer, dock i mindre utsträckning:

 • Ta äran för andras prestationer: (26 %)
 • Lögner och undanhålla information (23 %)
 • Överdriven kritik av medarbetare (18 %)
 • Hot och bestraffningar (12 %)

Destruktivt ledarskap kan motverkas av bl.a. ökad självinsikt. Ledarskapsrapporten från Michaël Berglund visar att 78 % av kvinnliga ledare och 73 % av manliga ledare tycker att självinsikt har blivit allt viktigare det senaste decenniet.

De mesta effektiva sätten att minska risken med destruktivt ledarskap är:

 • Insikt att destruktiva beteenden kan omvandlas till konstruktiva.
 • Förståelsen att utvecklad självinsikt är en nyckel. Genom att förstå sina egna styrkor och begränsningar samt inse hur andra påverkas av beteenden kan en ledare bättre reglera sitt agerande.
 • Erbjudande om aktiv tid för reflektion och personlig utveckling. Självinsikt kommer inte automatiskt med vare sig ålder eller erfarenhet. Vd, styrelse och ledning kan visa vägen genom att bejaka reflektion och personlig utveckling.
 • Tydligt uttrycka värderingar som vilar på en humanistisk grund. Och mod hos beslutsfattare att konfrontera ledare och medarbetare som uppvisar destruktiva beteenden.
 • Rekrytering av ledare som vill och kan agera förebilder.
 • Uppmuntra en kultur av ständigt lärande, givande och mottagande av feedback, nyfikenhet, premiering av försök och ansträngning.

Sedan 1985 har Michaël Berglund hjälpt svenska bolag och organisationer att identifiera, rekrytera och utbilda ledare. Med tjänster inom Executive Search, Interim Management, styrelseutbildning, och utveckling av styrelser och ledningsgrupper är bolaget i dag ledande på området. Michaël Berglund ser ett stort ansvar i att – genom goda ledare – kunna bidra till en bättre morgondag.

Dela artikeln:

Michaël Berglunds Ledarskapsrapport

I en värld präglad av kriser och osäkerhet är behovet av bra ledarskap större än någonsin. Pandemier, geopolitiska konflikter, klimatförändringar och ekonomiska kriser utmanar vår förmåga att leda. Att förutspå exakt vad som kommer härnäst är omöjligt. Men det är mer än uppenbart att vi behöver fler ledare som kan stå stadiga i en föränderlig värld.

Michaël Berglunds Ledarskapsrapport har tagit tempen på över 1000 ledare och styrelseledamöter i svenskt näringsliv för att få en bättre inblick i de ledaregenskaper som idag är nödvändiga, och som visat sig vara optimala för att nå framgång.

Ladda ner rapporten och ta del av samtliga insikter.

Kontaktuppgifter

Vänligen fyll i formuläret för att slutföra din registrering. Fält markerade med * är obligatoriska.

Genom att ladda ner rapporten godkänner du villkoren i vår integritetspolicy.

Kontakt

Michaëla Berglund 
Senior Partner · Board Member · Founder HumanCoremichaela.berglund@michaelberglund.se
Carina Thorén
Managing Director Executive Search · Partnercarina.thoren@michaelberglund.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.