Michaël Berglund, vd på Michaël Berglund AB porträtt bild

Nasdaq Stockholm i samarbete med stiftelsen AllBright

publicerad 18 dec. 2020

Nasdaq Stockholm kommer under det första kvartalet nästa år att gå ut till över tusen noterade bolag i Norden och erbjuda dem utbildning i hur de kan jobba med jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

Stockholmsbörsen tog initiativet till ett samarbete med Allbright efter att stiftelsen kom ut med en rapport tidigare i år som visade att andelen börsbolag som helt saknar kvinnor i sin ledningsgrupp ökade för första gången sedan 2011.

”Många bolag har en ambition att bli mer jämställda men de saknar kunskap och verktyg. Därför vill vi skapa en utbildningsplattform tillsammans med Allbright som kan göra skillnad. Speciellt för de mindre bolagen. Stockholmsbörsen är ledande i Europa på noteringar av små och mellanstora bolag och de har inte lika mycket resurser som de större”, säger Fredrik Ekström, vd på Nasdaq Stockholm.

Utbildningarna kommer även rikta sig till onoterade bolag. Med på båten är Swedish Private Equity & Venture Capital Association, SVCA, en intresseförening för aktörer inom det svenska privatkapitalområdet. Bolag som ägs av medlemmar i SVCA och deras nordiska motsvarigheter kommer också ha möjlighet att ställa upp på utbildningsserien.

”Vi blev lite överraskade och otroligt glada över att Stockholmsbörsen tog det här initiativet. Det här är mig veterligen den största satsningen av det här slaget, där börsen tydligt visar att det här är något som bolagen ska ha högt upp på agendan”, säger Amanda Lundeteg, vd på Allbright.

Den amerikanska Nasdaqbörsen har gått ut med att de vill se att styrelserna hos börsnoterade bolag ska ha minst en kvinna och en person som identifierar sig som en underrepresenterad minoritet. Bolagen som inte lever upp till det ska behöva förklara sig.

Den typen av strategi var inte aktuella i den svenska satsningen. Amanda Lundeteg tror att utbildning är rätt väg att gå.

”Det blir spännande att se hur många som faktiskt tar del av utbildningen och framförallt tar den vidare internt. Vi tror att näringslivet kan komma i mål innan man behöver ta till de här tvingande åtgärderna. Vi har sett tecken på det i fastighetsbranschen som jobbat målmedvetet och nått upp i en bra nivå. Men vi får utvärdera efter ett år och göra en fortsatt plan efter det”, säger hon.

Nasdaq Stockholm meddelar också att de nästa år kommer börja uppmana bolag som vill noteras att behandla jämställdhet och mångfald som en prioriterad fråga.

”Det är ett sätt att tidigt sätta fokus på de här frågorna. Hur bolagen kan bli mer jämställda och få mer mångfald. Vad gäller befintligt noterade bolag så är det bolagskoden som gäller och den säger att de ska sträva mot jämställda styrelser”, säger Fredrik Ekström.

Satsningen ska utvärderas av Nasdaq efter ett år och då kan det bli aktuellt med vidare initiativ, enligt Fredrik Ekström. Även Allbright uppger att de tittar på att ge ut en extra rapport under 2021 med fokus på bolagen som ställer upp på utbildningarna.

”Det blir extremt intressant vad som händer i styrelserna nästa år i och med att det stått stilla i tre år. Det första målet är att få fart på utvecklingen där igen. Det kan inte stå still i fyra år i sträck. När frågan är uppe på agendan då brukar det röra på sig så jag är hoppfull kring det. Jag tror att vi kan nå jämställda styrelser inom fem år utan kvotering”, säger Amanda Lundeteg.

Dela artikeln:

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.