NYHET! Core Leadership

publicerad 19 nov. 2020
Vi vänder oss till dig och ytterligare några få utvalda ledare

Vi vet att ni har lyckats med stora saker- inte minst i arbetslivet. Vi tror att ni har det gemensamt att ni vill mer, att ni vill komma längre. Det som skiljer er åt är bland annat era erfarenheter på vägen hit, och synen på vad ”att komma längre” egentligen kan innebära.

Du är inbjuden att delta i ett sammanhang som skiljer sig från andra

Ett utvecklingsinitiativ som helt och hållet utgår från dina och de andra deltagarnas behov och utmaningar. Vi skapar ett forum för de mest väsentliga frågorna där det finns gott om utrymme för dina och andras erfarenheter och tankar. Målet är att du både som människa och i din professionella roll ska ha stor, och ibland avgörande, nytta av varje möte. Programmet som helhet innefattar också alla de möjligheter som ett starkt nätverk utanför dina vanliga kretsar innebär, under programmets gång och efteråt.

Ditt deltagande kräver engagemang och mod

I utbyte får du ett forum som präglas av hög kompetens, tillit och öppenhet. Du får tillgång till exklusivt inbjudna gäster som ger sin kvalificerade syn på en viktig fråga. Du får unika möjligheter till nya insikter, både kopplat till dina aktuella affärsfrågor och till frågor som har med dig själv som person att göra. Allt för att du ska kunna göra rätt val av rätt skäl.

Läs mer om programmet här!

Dela artikeln:

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.