AI påverkar i allt större utsträckning affären och behöver därför vara på agendan hos styrelsen.

Så bör styrelser hantera AI

publicerad 30 maj 2023

Risker och möjligheter med AI

I vår dialog med ordföranden och styrelsemedlemmar kommer AI i allt större utsträckning upp på agendan som avgörande faktor för konkurrenskraftig verksamhet. Samstämmighet råder i att AI kan skapa stora fördelar för företag men även i de risker som föreligger med detta. Den nya tekniken medför utmaningar, frågor och strategiska beslut som kan vara svåra att förstå om man inte först sätter sig in i vad AI egentligen är och hur det fungerar. Ett genomgående koncept för att lyckas och eliminera riskerna har varit ledningens engagemang. I de företag där ledningen tagit en aktiv roll och med ett affärsperspektiv tidigt breddat användningen har man fått konkurrensfördelar samtidigt som man återanvänt investeringar i kunskap och verktyg. Forskning visar att företag som har digitalt kompetenta styrelser också har högre omsättningstillväxt, räntabilitet på totalt kapital (ROA) och högre marknadstillväxt. Den visar också att det krävs AI-kompetenta ledamöter i en styrelse för att nå effekt. Med både forskning och styrelsedialoger i ryggen valde vi att kika närmare på vad styrelsen kan göra för att hantera AI.  

Hur ska man som styrelse hantera AI? 

I boken “AI Leadership for Boards”, uppger Liselotte Engstam att AI för styrelser främst handlar om företagsutveckling relaterat till innovation, affärsidéer, konkurrens och produktivitetshöjning. Boken sammanfattar att styrelsen behöver ägna sig åt huvudområdena guidning och övervakning för att klara AI-revolutionen där tre fokusområden nämns under respektive område. 

Guidning 

  1. Styrelsen bör guida bolaget i att få ordning på sin data och avgöra vilken data som är viktig för framtiden.  
  1. Styrelsen bör till den grad det är relevant för verksamheten guida bolaget i hur man ska applicera eventuell AI-innovation. Man bör exempelvis fråga sig om denna ska riktas internt för att förbättra den egna affären eller om man ska bygga in AI i sitt kunderbjudande.   
  1. Styrelsen bör guida i hur företaget ska utveckla det ekosystem som uppstår genom användandet av AI. De nya typer av arbetssätt som uppkommer med AI kommer att kräva mer samarbete företag emellan.  

Övervakning 

  1. Styrelser bör övervaka etiken. AI baseras på maskininlärning utan mänsklig kontroll vilket kan innebära risker. Inte minst vid rekrytering bör styrelser sätta upp guidelines och policyer för etiska resultat och övervaka det. 
  1. Styrelser bör övervaka cybersäkerhet. När mycket blir digitaliserat kan det smyga sig in oönskade saker och därför behöver AI appliceras för att hitta och stoppa attacker. 
  1. Styrelser behöver övervaka andras data. När det bildas ekosystem för all data behöver företag ta ansvar även för andras data. Man behöver ha koll på algoritmer som andra bolag utvecklat då man inte bara kan skylla på andra som utvecklat dem.  

AI kräver skiften i styrelsearbetet

Oavsett om bolag behöver anpassa sig och implementera AI eller inte är det viktigt att man ständigt tar del av vad som händer i omvärlden för at kunna agera snabbt. Det behöver bli mer dynamik i styrelser. Omvärldsbevakningen behöver bli mer omfattande med mer koll på relevanta indikatorer från näringsliv och industri kan besluten bli mer faktabaserade. Vidare behöver man skapa ett bredare intresse för etiken när AI kommer med i bilden och inte endast följa lagen.  

Hälften av alla styrelser har idag ingen plan för vare sig att guida eller övervaka utveckling av AI. Få har strategier för hur man kan använda AI för att utveckla nya produkter och tjänster och förbättra befintliga. Ordföranden har en viktig roll i detta eftersom ordförande sätter fokus för styrelsearbetet och kan sätta AI på agendan och bidra till att det finns kompetenta personer i styrelsen. Ett sätt är att skapa tekniskt förberedda kommittéer som kan hjälpa till. 

Vi på Michaël Berglund Board Value jobbar ständigt för att leverera kontinuerlig utveckling, inspiration och kunskap till styrelser och ägare. För mer information kontakta:

Melina Vinberg Hjalmarsson 
Manager  
melina.vinberg@michaelberglund.se 
Tlf: +46 76 517 5504 


Ny bok ger konkret AI-hjälp till styrelser, Digitalisering | Top 5 AI Risks In The Era Of ChatGPT and Generative AI, Forbes | Sverige behöver ledare som kan AI – och det är bråttom, Chef

Dela artikeln:

Författare

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.