Så bygger du ett högpresterande team

publicerad 3 okt. 2023

Majoriteten av alla lyckosamma företagssagor innehåller alla en och samma ingrediens – bra teamwork. Att bygga ett bra team är dock inte alltid så lätt som man tror. Särskilt inte om man saknar förståelse för varför gruppen inte fungerar bra, eller vad det faktiskt är som överhuvudtaget kännetecknar en bra grupp. Så låt oss bryta ner det tillsammans.

Det första du som ledare behöver göra för att få ett välfungerande team är att förstå vad det är som motiverar människorna i din organisation. Du känner säkert igen dig i att som ledare ha fått ta dig an ett team efter en organisationsförändring. Teammedlemmarna kommer från två, eller fler, olika verksamhetsområden och det blir din uppgift att skapa en vi-känsla i gruppen och leda teamet i rätt riktning.

Joakim Säll, koncernchef och senior partner på Michaël Berglund fick frågan vad han ser vara vägen till högpresterande och välmående team, och han svarade såhär:

”Är det något jag har lärt mig under mina år som ledare är det att det är otroligt viktigt att ha engagerade medarbetare. Medarbetare med ett gemensamt mål framför sig som ges friheten att göra sitt jobb på sitt sätt. Det värsta som finns är ledare som ligger som en ”våt filt” över medarbetarna och vill ha inblick i exakt alla detaljer. De som micromanagear för att de inte vågar släppa kontroll och tro på potentialen och kompetensen hos sitt team. Av min erfarenhet så blir det sällan bra i längden, man upplever inte att ens chef tror på en och därför släcks vanligtvis engagemanget sakta men säkert.

Det är viktigt att våga lita på sitt team och att vara ödmjuk inför att de med största sannolikhet besitter kompetens som är utanför din expertis, och det är så det borde vara. Ingen kan vara bra på allt, men alla är bra på något. Jag har därför också förstått att det är fördelaktigt att vara nyfiken, vilja förstå och lära sig. Både för att förstå de utmaningar som finns och för att kunna se möjligheterna.

Sammanfattningsvis skulle jag därför säga att det är A och O att ha en förmåga att kunna se medarbetarnas individuella olikheter och därefter ge det stöd och den frihet de behöver.”

Så hur lyckas du egentligen med att bygga effektiva team? Vilka är nycklarna, och vilka fallgropar bör du undvika?

Fokusera på syftet

För att skapa starka team måste du först och främst tydligt kommunicera syftet, missionen och värdet av arbetet som utförs. Vad är det ni ska uppnå och varför är det viktigt? När teamet förstår och känner sig engagerat i detta syfte, skapas en känsla av samhörighet. Alla i teamet bör känna att de har något att bidra med och att deras roll är betydelsefull. Att skapa en gemensam känsla av att alla vill vara en del av teamet och strävar mot att vinna tillsammans är en avgörande faktor för framgång.

Ett bra och ofta använt exempel att lyfta när man pratar om teamwork är idrott. Oavsett vilken sport det gäller har varje lagmedlem en specifik roll att fylla. Detta är högst applicerbart även i organisationer. Ingen kan göra allt, men det är när man står tillsammans som ett starkt lag som man når målet genom att kämpa och stötta varandra. Att uppmuntra till kunskapsdelning och undvika att peka ut någon när det går mindre bra är även det viktigt att komma ihåg. Ni vinner tillsammans och tar er igenom de utmaningar som kan uppstå längs vägen tillsammans.

Identifiera gemensamma mål

Om ditt team har olika mål och ansvar gentemot olika intressenter kan det vara svårt att upprätthålla en känsla av sammanhang och riktning. Det är därför viktigt att vara tydlig med det övergripande målet för hela organisationen. För att lyckas med detta kan det ibland vara nödvändigt att skapa möjligheter för medarbetare från olika enheter att samarbeta i gemensamma projekt. Det kan vara allt från att planera en produktlansering, implementera ett nytt organisationsövergripande system, eller till och med planera en företagsaktivitet. Detta främjar inte bara kunskapsdelning och känslan av samhörighet utan även innovation. Oavsett vilket gemensamt mål ni har så är det även viktigt att kunna mäta och följa upp resultatet, gärna genom en tydlig modell.

Se potentialen i dina medarbetare

Se potentialen i dina medarbetare och skapa möjligheter för dem att växa och utvecklas. Potential handlar inte om vad du har för tidigare erfarenheter eller kunskap, utan snarare om de egenskaper som påverkar hur man agerar i olika situationer. Om du har en medarbetare som är bra på att bygga relationer och att få med sig folk, så kommer den med största sannolikhet att lyckas i den typen av roll. Så beroende på vad det är du vill åstadkomma med dina teammedlemmar. Våga se potentialen, och använd den till fördel för hela teamet. Bygg upp självförtroende, optimism och entusiasm i teamet. Försök att ha en positiv attityd, och se till att dina ledare inom organisationen också har det. Forskning har nämligen visat att positiv organisationspsykologi är fördelaktigt både för arbetstagaren och för arbetsgivaren. Motiverade och trygga medarbetare presterar nämligen bättre, vilket inte helt oväntat har en positiv påverkan på resultatet. Det är ett vanligt missförstånd att hög press på medarbetarna leder till bättre resultat.

Trygga medarbetare tänker utanför boxen

Sist men inte minst, se till att skapa en känsla av psykologisk trygghet i ditt team. En av de kanske sämsta sakerna du som ledare kan göra om du vill främja ett gott teamwork är att skylla tillkortakommanden eller misslyckanden på den enskilde individen. Istället för att vara kritisk mot dina medarbetare, se till att bemöta dem med nyfikenhet och försök att ha en lärande approach. För om än att du är deras chef, och de rapporterar till dig, så sitter inte du på all information. Ett tips är därför att fråga om deras perspektiv, möjliga lösningar och att be dem lämna feedback på din kommunikation och på ditt ledarskap.

Team som känner sig trygga visar högre engagemang, ökad motivation och bättre leveranser. Att mäta psykologisk trygghet är också viktigt för att säkerställa att ditt team känner sig tryggt och engagerat.

Bra ledare bygger högpresterande team

Funderar du över vad som definerar ett bra ledarskap? Är du nyfiken på att veta mer om hur vi på Michaël Berglund Executive Search arbetar med rekrytera och utveckla goda ledare? Välkommen att kontakta Carina Thorén, Managing Director för Michaël Berglund Executive Search, för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att finna rätt ledare till ditt bolag.


Källor: Building a High Performing Team, Forbes | High Performing Teams Need Psycological Safety: Here’s How to Create It, Harvard Business Review

Dela artikeln:

Kontakt

Carina Thorén
Managing Director Executive Search · Partnercarina.thoren@michaelberglund.se
Joakim Säll
Group CEO · Senior Partnerjoakim.sall@michaelberglund.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.