Så leder du olika generationer på arbetsplatsen

publicerad 30 okt. 2023

Förmågan att kunna anpassa sitt ledarskap till olika generationer är kanske viktigare nu än någonsin. Många branscher brottas med att säkerställa långsiktig kompetensförsörjning och behovet av att kunna attrahera arbetskraft från olika åldersgrupper växer. Men olika generationer efterfrågar olika sätt att bli ledda på och har därmed olika förväntningar, varför allt större krav ställs på dig som ledare. I denna artikel går vi in på hur du kan bli än mer effektiv i ditt sätt att leda en multigenerationell arbetsplats.

Generationsskillnader på arbetsplatsen

I takt med att omvärlden förändras påverkas de olika generationernas syn på sitt arbetsliv. Med det sagt påverkas även arbetsmarknaden. I en svensk studie som undersökte vad unga personer värdesätter på en arbetsplats blev det tydligt att det finns en hel del generationsskillnader som arbetsgivare behöver vara medvetna om.

För den yngre generationen, generation X och Z, har ekonomisk trygghet blivit en central faktor vid val av arbetsgivare. Men man efterfrågar även autonomi och flexibilitet i sitt arbete. Under pandemin fick vi se hur många medarbetare började arbeta på distans, och effekterna av detta var dels ökad effektivitet och ökat välmående. Men distansarbetet ställde även högre krav på medarbetarnas förmåga till självledarskap. Något de mer erfarna generationerna visade sig ha lättare för, medan de yngre generationerna hade det aningen svårare. Att vara medveten om, och kunna hantera denna balansgång mellan distansarbete och att vara på arbetsplatsen behöver arbetsgivare kunna hantera.

Studien visade att unga värderar gemenskap och möjlighet till guidning och stöd från sina kollegor. Ett behov som är betydligt lättare att tillgodose när man fysiskt är på plats. Att kunna ställa en fråga till en kollega över en kopp kaffe i köket uppfattas nämligen oftare vara mer avslappnat än att ringa eller mejla, vilket ofta känns som ett större projekt. För att attrahera och behålla unga talanger är det viktigt att kunna ha en öppen kommunikation kring åtgärder för att hantera stress och främja psykisk hälsa. Den yngre generationen ifrågasätter nämligen i allt större grad kopplingen mellan arbetsprestation och självförverkligande. Och den tidigare romantiserade bilden av att hårt arbete fungerar som en garant för att lyckas i arbetslivet och för att skapa ett meningsfullt liv håller nu på att omarbetas.

Dela erfarenheter och arbeta med kunskapsöverföring

Det positiva med att ha en arbetsplats med medarbetare från flera generationer är att det finns mycket att lära av varandra. Ser man till de mer erfarna medarbetarna besitter de mycket kunskap att dela med sina mindre erfarna kollegor, något som den yngre generationen uppskattar. Detta främjar ett accelererat lärande, en bättre arbetsmiljö, innovation och en större mångfald när det kommer till nya initiativ och perspektiv. Något som kommer bli allt viktigare för att anpassa sig till den tid vi är på väg in i.

World Economic Forum menar att vi står på gränsen till en ny industriell revolution – den fjärde industriella revolutionen. En tid som kännetecknas av stora framsteg inom bland annat Artificiell intelligens och robotteknik. Som ett resultat av detta behöver man ständigt arbeta med att vidareutveckla sina kompetenser inom arbetslivet. Många av de arbeten som finns idag kommer ersättas av tekniska lösningar, men detta kommer inte nödvändigtvis betyda att vi förlorar arbetstillfällen – snarare att nya arbetstillfällen kommer skapas och att vi behöver utveckla vår kompetens därefter.

Med denna industriella revolution följer även en förändrad syn på framtiden hos unga. Dessvärre till det sämre. För att vända denna negativa framtidsdystopi behöver ledare bli bättre på att ingiva hopp och belysa möjligheter snarare än att se problem. Om man lyckas förmedla att framtiden inte behöver bli så katastrofal som många i den yngre generationen tror idag, kommer man ha lättare att faktiskt uppmana till förändring och motivera sina medarbetare genom denna övertygelse. Som ledare är det därför extra viktigt att komma ihåg att arbeta med tydliga visioner att sträva mot för att kunna visa att det finns hopp om en ljus framtid.

Olika prioriteringar för olika generationer

De tidigare stereotyperna om vad olika generationer prioriterar på arbetsplatsen har visat sig vara missvisande. Generation Z, vilka tidigare främst ansågs vara drivna av kompensation och lön, är den enda generationen som inte rankat otillräcklig kompensation i toppen av anledningarna till att man väljer att lämna sin arbetsplats. Generation X, som tidigare trots värdera anställningsskydd mest, har visat sig värdera meningsfullt arbete mest, och bli omotiverade av ledarskap som inte inspirerar. Millenials, vilka man tidigare trott vara den generation som prioriterat balansen mellan privatliv och arbete mer än alla andra faktorer och alla andra generationer, har visat sig snarare prioritera flexibilitet på arbetsplatsen och möjlighet till ersättning och karriärsutveckling. Baby Boomers har inte enbart fokus på lön och förmåner, vilket man tidigare trott varit av största vikt, utan betonar också betydelsen av ett omtänksamt ledarskap och meningsfullt arbete.

Att lyckas navigera sitt ledarskap i multigenerationella team

Det är viktigt att slå hål på fördomar och att inte dela in människor i fack baserat på enkom generationer. För att vara en effektiv ledare måste man vara inlyssnande, anpassa sitt ledarskap till individens behov och vara närvarande. Det handlar om att inspirera sitt team oavsett vilken generation de tillhör.

I en värld som ständigt utvecklas och möter nya utmaningar, är förmågan att leda en multigenerationell arbetsstyrka en nödvändig kompetens. Genom att förstå och anpassa sig till de olika förväntningarna och prioriteringarna hos olika generationer kan arbetsgivare skapa en mer inkluderande och framgångsrik arbetsmiljö.

I en tid där många branscher brottas med kompetensförsörjningsproblem är det att möta dessa förväntningar och skapa en arbetsplats där alla generationer trivs som kommer att vara avgörande för långsiktig framgång. Det handlar om att bygga broar över generationsskillnader och skapa en arbetskultur som välkomnar mångfald och främjar kollektiva målsättningar.


Källor: McKinsey Talk Talent podcast – Making sense of generational stereotypes at work | Gen what? Debunking age-based myths about worker preferences, People and organizational performance, McKinsey | Ungdomsfokus 2023, Rasmussen Analys & Konungens Stiftelse Ungt ledarskap

Dela artikeln:

Kontakt

Carina Thorén
Managing Director Executive Search · Partnercarina.thoren@michaelberglund.se
Joakim Säll
Group CEO · Senior Partnerjoakim.sall@michaelberglund.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.