Så påverkas Executive Search-yrket av den teknologiska utvecklingen

publicerad 16 maj 2023

I takt med att den teknologiska utvecklingen går snabbare tillämpas artificiell intelligens i allt fler branscher, Executive Search är inget undantag. Men hur mycket går det egentligen att automatisera chefsrekryteringsyrket? Vilka fördelar kan det ge oss, och till vilket pris?

Skillnaden mellan Executive Search och Rekrytering

För att kunna svara på denna fråga behöver vi börja med att definiera begreppen. För de allra flesta är Executive Search synonymt med rekrytering. Detta stämmer till viss del då båda tillvägagångsätten ämnar hitta rätt person att tillsätta till en befattning, men det finns markanta skillnader – inte minst i tillvägagångssätten.  

Rekrytering kan ses vara en mer traditionell metod där arbetsgivaren annonserar ut en ledig tjänst och aktivt söker efter kandidater. Kandidaterna söker själva rollen som utannonseras och genomgår en urvalsprocess som bland annat inkluderar intervjuer och bakgrundskontroller.

Executive Search däremot är en mer riktad och proaktiv metod som används för att hitta kandidater till högre befattningar eller specialistroller. I stället för att invänta att intressanta kandidater ska söka en utannonserad ledig tjänst, går Executive Search ut på att aktivt leta efter och approchera potentiella kandidater. Dessa kandidater sitter oftast redan på bra roller och letar därför inte aktivt efter nya uppdrag. Det handlar om att hitta de allra bästa kandidaterna för rollen som finns på marknaden, och limiterar oss alltså inte nödvändigtvis till de som är öppna för nya möjligheter.

Hur förändrar AI rekryteringslandskapet?

Med begreppen definierade kanske bilden redan nu klarnar för när och hur AI kan påverka Executive Search, men låt oss gå in på det mer i detalj. Självklart är det viktigt att modernisera sitt tillvägagångssätt och utvecklas tillsammans med tekniken, men det är också viktigt att förstå den nytta och det mervärde som de mänskliga interaktionerna bidrar med i processerna. Mer om hur AI:s intåg i branschen medfört såväl möjligheter som utmaningar kan du läsa här.

The Human Touch – därför är de mjuka färdigheterna fortfarande viktiga

Oavsett om du kommit i kontakt med en executive search-byrå i egenskap av kund eller kandidat så har din upplevelse av processen med största sannolikhet sett olika ut beroende på vilken byrå du varit i kontakt med. Som anställande chef får du träffa de kandidater som anses vara kvalificerade för rollen ett antal gånger under processens gång. Det är inte ovanligt att uppleva att det är först vid detta första möte som du faktiskt ges en mer sanningsenlig bild av hur väl kandidaten skulle ta sig an uppdraget, hur väl hen skulle passa in i organisationskulturen samt hur ert samarbete skulle kunna se ut. Det är först vid denna mänskliga interaktion man ges möjlighet att känna på de mjuka värdena som empati och kommunikativa färdigheter och det är först vid detta tillfälle man ges möjlighet att komma varandra på djupet. Ett uttryck som må låta klyschigt, men som det ligger mycket sanning i är ”hire for attitude, train for skill”.

När det handlar om tillsättningar på chefsnivå som blir mindre lyckade handlar det nämligen sällan om att personen ifråga saknar kompetens för en specifik roll, utan snarare om att den kulturella matchningen inte blir rätt. Organisationskultur ska inte underskattas och därför inte heller det holistiska perspektiv man behöver ha i åtanke för tillsättningar på denna nivå. Vikten av det mänskliga mötet bör alltså uppmärksammas och inte automatiseras bort. För att säkerställa att rätt person hamnar på rätt plats behöver man göra en bedömning av hela sammanhanget, något som inte kan göras med hjälp av automatiserade processer. I alla fall inte i dagsläget.

Framtidens Executive Search

Att spelplanen håller på att förändras råder det alltså inget tvivel om. För att lyckas managera den dynamiska miljö som sakta men säkert gjort intåg i branschen är det därför viktigt att kunna omfamna användandet av nya teknologier samtidigt som man behåller de starka kontakter som byggs genom mänsklig interaktion mellan kunder och kandidater. Det vi på Michaël Berglund brukar referera till som vårt hantverk.

I en studie gjord av Svenskt Kvalitetsindex, SKI, framkom att den parameter som värderas allra högst av kunderna vid valet av executive search-byrå är just de personliga relationerna. Vidare påvisade undersökningen att kunderna är lojala och ofta väljer att samarbeta med en byrå de redan känner väl och har samarbetat med tidigare. Med det sagt är alltså den mänskliga kontakten, och de mjuka värdena något som fortsatt kommer förbli viktigt.

Sammanfattningsvis är det alltså högst osannolikt att executive search-yrket kommer kunna ersättas helt av teknologiska lösningar. Trots att verktyg som AI och maskininlärning kan hjälpa till med vissa aspekter i rekryteringsprocessen, kan det inte ersätta värdet som de personliga interaktionerna medför.

Executive Search: så får du rätt ledare på plats

Vi på Michaël Berglund Executive Search är dedikerade till att erbjuda en personlig och skräddarsydd rekryteringsupplevelse. Genom att bygga starka relationer och samarbeta tätt med våra kunder skapar vi en långsiktig framgång för såväl företag som kandidater.

Vårt erfarna team arbetar nära dig för att förstå dina specifika behov och mål. Vi kombinerar avancerade verktyg och tekniker med vårt djupa nätverk och branschkunskap för att hitta kandidater som inte bara har de rätta kvalifikationerna, utan också passar in i er företagskultur och värderingar.

Välkommen att kontakta Carina Thorén, Managing Director för Michaël Berglund Executive Search, för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att finna rätt person till ditt bolag. Vi ser fram emot att höra från dig och vara en del av din framgångshistoria!


How AI powered tech can help recruiters and hiring managers find candidates quicker and more efficiently, Forbes | Effekten av AI i rekryteringsprocesser: en möjlighet eller utmaning för mångfald och inkludering på arbetsplatser? Dmatch

Dela artikeln:

Författare

Maja Söderberg
Corporate Communications Managermaja.soderberg@michaelberglund.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.