Strategiskt HR-arbete: nyckeln till långsiktigt hållbara organisationer

publicerad 5 sep. 2023

För ett antal år sedan var HR i huvudsak en administrativ funktion som stöttade i arbetsmiljöfrågor, arbetade med rekrytering och agerade stöd i frågor om kompensation och förmåner. I takt med att dagens affärsklimat har förändrats är det inte helt oväntat att även HR:s roll i organisationer gjort det. Idag är HR mer affärsnära än tidigare och det är viktigare än någonsin att ha en än mer strategisk approach i dessa frågor för att lyckas uppnå de organisatoriska mål som verksamheten strävar efter.

I en samtid där teknikutvecklingen tar sjumilakliv är det viktigt att inte glömma bort människorna i din organisation. De företag som har HR som en del av ledningsgruppen presterar nämligen bättre när det kommer till frågor som berör ledarskap, värderingar och tydlighet.

People + Performance = en vinnande kombination

Att medarbetarna är bolagets viktigaste resurs kommer kanske inte som någon nyhet. I en rapport gjord av McKinsey Global Institute adresseras vikten av att som ledare investera i och utveckla människorna samtidigt som man har rätt ledningsmetoder, system och kultur inom organisationen. Detta innefattar allt från utbildningsprogram, strukturer, arbetsflöden, medarbetarkommunikation, normer och ledarskap. Det är när organisationen lyckas få ihop samtliga komponenter som långsiktiga konkurrensfördelar kan skapas.

I rapporten analyserades 1 800 företag i 15 länder världen över, där man valde att i huvudsak titta på två parametrar: hur mycket organisationen satsade på att utveckla humankapitalet och om de gjorde bättre ifrån sig rent finansiellt i relation till andra bolag i samma bransch. De organisationer som visade sig ha den vinnande kombon, ”People + Performance Winners” var de som såg till att skapa möjligheter för sina anställda att vidareutvecklas samtidigt som de kontinuerligt levererade på sina resultat.  

Ledningsgruppens beslutskraft

De flesta ledare skulle aldrig fatta beslut baserat på ett dåligt beslutsunderlag. Ändå har HR långt ifrån alltid inkluderats i ledningsgruppen. Något som utan att alls vara önskemålet, troligen lett till att flertalet affärsbeslut har fattats utan ett komplett underlag som speglar organisationens verkliga behov.

En orsak till att HR historiskt har nekats inträde till ledningsgruppen och beslutsfattandet har varit dess koppling till “mjuka värden”. Att HR haft svårt att visa på motsvarande ekonomiska mätetal och kvantifierbara resultat som andra delar av organisationen haft lättare att producera. Något som idag börjat se helt annorlunda ut.

Datadrivet beslutsfattande

Idag har HR en plats i ledningsgruppen hos många bolag, men det är långt ifrån en självklarhet för alla organisationer. För att påvisa nyttan och den påverkansgrad HR-initiativen faktiskt har i organisationen är det viktigt att kunna visa hur initiativen linjerar med den övergripande strategin och målen. Saknas detta kan det i många fall vara svårt att övertyga resten av ledningsgruppen, eller för den delen styrelsen, om det strategiska värdet av HR.

Då alla organisationer står inför sina egna utmaningar bör därför var och en identifiera vilka HR-initiativ som är extra viktiga att prioritera. Ta därför tillvara på och analysera den information dina medarbetare delar med sig av i medarbetarundersökningar och workshops. På så sätt kan du fatta välgrundade beslut som påverkar bolaget i sin helhet. Dina medarbetare blir mer kreativa och produktiva och på så sätt påverkas även det finansiella resultatet positivt.

Skapa konkurrensfördelar med rätt HR-expertis

Att hitta rätt HR-expertis är i många fall avgörande för organisationens utveckling. Är du intresserad av att förbättra ledningsgruppens kompetens i dessa frågor genom att rekrytera rätt person för din organisation? Välkommen att kontakta Ewa Kuszelewski, Senior Partner på Michaël Berglund Executive Search.


Källa: McKinsey Global Institute, Performance through people: Transforming human capital into competitive advantage

Dela artikeln:

Kontakt

Ewa Kuszelewski
Senior Partner · Board Memberewa.kuszelewski@michaelberglund.se

Författare

Maja Söderberg
Corporate Communications Managermaja.soderberg@michaelberglund.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.