Styrelsesamtal med Hemberg

publicerad 24 feb. 2021

Styrelsearbetet utförs mest av allt mellan styrelsemötena. Och då oftast handlar det om ett eget arbete; att läsa in, att jaga egna källor och att analysera. Ibland blir det förstås diskussioner över telefon, men jobbet är i stor utsträckning ensamt.

För att ge perspektiv på ansvaret och arbetet genomför Claes Hemberg under våren en serie personliga bordssamtal.

Sju styrelseledamöter, från helt olika bolag och branscher, träffas under Claes ledning. Samtalen sker i en öppen atmosfär och utgår ifrån personliga förintervjuer, som gör att Claes kan förbereda frågor och diskussioner för att hitta likheter och skiljelinjer. Mötets slutsatser dokumenteras av Claes och efteråt öppnar han upp för ett digitalt eftersnack. Varje bordssamtal utgår i dels ifrån breda ämnen, dels ifrån konkreta händelser. Under mötena fördjupar Claes sedan lyhört dialogen i den mest dynamiska riktningen.

Breda perspektiv kan vara frågor som integritet, kompetens och konflikter. Där vi utgår från verkliga erfarenheter, men också tar upp aktuella anonymiserade exempel. Mer konkreta spörsmål kan sedan gälla styrelsearbete under kriser, strategival, uppköp, vd-rekrytering, cyberhot och frågor som laganda, kompetens samt relationen till huvudägare.

Varje serie styrelsesamtal spänner över fyra mötestillfällen, fördelade över tre månader. Varje mötestillfälle är cirka 2,5 timmar. Fyra möten med olika samtalsperspektiv ger också deltagarna tillfälle att lära känna andra ledamöter med och utifrån de olika frågeställningarna.

Vill du delta?

Vårens fyra samtal spänner över:

  • Integritet eller lojalitet – ledamoten behöver balansera bolagets, ägarnas och personliga förväntningar, krav och mål. Här finns flera avgörande gränsdragningar och vägskäl.
  • Bolagets anseende och livet på börsen – ledamoten ska skydda och utveckla bolagets yttersta värde. Styrelsen ska sedan både kontrollera och delegera ansvaret för bolagets anseende. Men hur?
  • Cyberhot och andra kallduschar – utifrån stressar cyberhot, digitalisering, pandemi och klimat. Vi går igenom fakta, exempel, lärdomar och diskuterar styrelsens ansvar och vägar framåt.
  • Det goda styrelsemötet & strategiska vägval – en rad kompetenser och personligheter är nyckeln nu och över tid. Även ägarna och även ledningsgruppen behöver utmanas. Vad är rimligt?

 

Vill du veta mer, varmt välkommen att kontakta Martin Lindström! martin.lindstrom@michaelberglund.se

Dela artikeln:

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.