Kontakt

Tankar kring styrelsearbete

publicerad 8 jan. 2020

Styrelsen är tillsatt av ägarna till företaget och har till uppgift att följa upp verksamheten, kontrollera att lagar och regler följs, stimulera, stödja och utmana VD och ledning samt säkra den strategiska agendan och det långsiktiga värdeskapandet. Det låter ju ganska naturligt och enkelt, eller hur?

Så varför blir det fel ibland, vad är det man missar? Det jag kan berätta efter hundratals samtal med styrelseledamöter och kursdeltagare, samt min egen 20-åriga erfarenhet, är att det sällan är i regelverken, processerna eller policydokumenten det brister. Istället finns det två viktiga källor till dåligt styrelsearbete:

1, Bristande Integritet hos ledamöterna. Det är i de mjukare och mer svårstyrda kulturella frågorna som det uppstår förflyttningar och acceptans över tid – och som ibland utvecklas till beteenden som är klart olämpliga.

2, Bristande Mod hos ledamöterna. Det kan ge upphov till en situation där man inte ifrågasätter eller ställer följdfrågor. Kanske tror man att ”alla andra förstår så jag litar på dem” vilket visar på en rädsla för att ställa nödvändiga frågor.

För att kunna utveckla sin Integritet och sitt Mod krävs trygghet i situationen. Bästa sättet för att uppnå det är naturligtvis att bygga en stabil kunskapsbas att stå på. Att vara bekväm och påläst för formerna för styrelsearbetet, de juridiska möjligheterna och begränsningarna, hur man läser och tolkar företagets ekonomiska rapportering samt hur arbete med de strategiska frågorna går till i det praktiska styrelsearbetet är en grundförutsättning för både Mod och Integritet. Ungefär som vägmärken när du kör bil – det blir svårt om inte alla på vägen kan reglerna. Samma sak i styrelserummet.

Marie-Louise Kjellström
Partner och affärsområdeschef på Michaël Berglund AB

 

Läs mer om våra styrelseutbildningar

Dela artikeln:

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.