Kontakt

Vad innebär det att vara en Transition Manager?

publicerad 2 maj 2019

Vår omvärld är i ständig förändring. Innovationstakten globalt har ökat under de senaste åren. Digitaliseringen av företagen samt att styrelserna har blivit allt mer professionella, innebär allt hårdare press på organisationer att lösa sina utmaningar snabbare. Denna utveckling har varit den drivande kraften bakom behovet av Transition Managers. Vi ser detta, inte bara i Sverige, utan även globalt då vi får löpande förfrågningar från vårt internationella nätverk om den här kompetensen.

Vad innebär det att vara en Transition Manager?

En Transition Manager är en del av organisationen under en begränsad tid. En Transition Manager anlitas för att göra en bestående förändring som organisationen inte kan driva med befintlig kompetens.

Historiskt har organisationer använt managementkonsulter för att hantera strategiska utmaningar och förflyttningar. Men den stora frågan blir då ofta: ”Vem ska genomföra allt detta samtidigt som vi måste sköta den dagliga driften?”. Managementkonsulter har en tendens att presentera väl genomförda presentationer och idéer, men de hamnar lätt i byrålådan eftersom verksamheten sällan har tid och möjlighet att genomföra större förändringar parallellt med sina heltidsuppdrag.

En Transition Manager blir därför en mycket mer effektiv och kostnadsbesparande lösning. Han/Hon tänker och agerar ofta som managementkonsult, men har därtill både förmågan och tiden att kunna driva igenom föreslagna åtgärder och idéer.

Vi har under åren tillsatt ett stort antal Transition Managers på tidsbegränsade uppdrag. Uppdragen har t.ex varit att:

  • Leda en sammanslagning av två företag med olika affärssystem
  • Genomföra nedläggning av en fabrik
  • Lösa produktionsproblem i en fabrik
  • Skapa struktur i ett logistikflöde
  • Omstrukturera en försäljningsavdelning

En Transition Manager behöver nödvändigtvis inte vara managementkonsult utan kan ha sin huvudsakliga sysselsättning som t. ex CFO eller CIO men har därtill gedigna projektkompetenser som nuvarande organisation inte besitter.

Vad ger Transition Manager i resultat?

Den återkoppling våra kunder ger oss är oerhört positiv. Det som särskilt lyfts fram är att våra Transition Managers alltid har haft erfarenhet från liknande processförändringar. De har kunnat förklara processen på ett tydligt och initierat sätt både för organisationen och för styrelsen. De har därmed kunnat lägga förväntan på rätt nivå. De har också vågat utmana managementkonsultens rapport och skruvat om den utifrån den verklighet som Transition Managern ofta har en djupare förståelse för.

Vår upplevelse av hur företag tänker kring dessa utmaningar?

Valt står många gånger mellan att ta en intern resurs, en managementkonsult eller en Transition Manager för att genomföra förändringen. Vi menar med bestämdhet att de flesta gånger är det bästa alternativet en Transition Manager. Organisationen får en erfaren person med praktisk erfarenhet av den förändring som ska genomföras, någon som kommer in med nya ögon och med ett tydligt uppdrag att genomföra transformationen.

Transition Managern tillför senior kompetens med strategisk höjd i kombination med erfarenhet från genomförande. Det blir den mest kostnadseffektiva lösningen.  Om valet faller på en intern person innebär det att hen sitter på dubbla stolar och kommer ha svårt att kunna leverera på båda. Detta blir varken kostnadseffektivt eller lönsamt. Det blir inte heller bra för individen.

Jag har själv egen erfarenhet från att sitta med dubbla roller i ett större bolag i förändring. Det blev inte bra. Såväl organisationen som jag själv blev lidande. Mina medarbetare ville ofta ”inte störa mig” då de visste jag ansvarade för ett stort projekt och personligen har jag aldrig jobbat hårdare under min egen karriär och var nära att bränna ut mig.

Det tredje alternativet, att anlita en managementkonsult har jag också varit med om. Det blir ofta dyrt och leveransen blir inte lika tydlig. Förändringen drivs inte igenom på samma sätt som den skulle kunna göras med en erfaren chef med upplevda erfarenheter.

Det är min förhoppning att fler börja tänka Transition Manager när frågan om förändringar kommer på tal. Våga tänka nytt och bespara organisationen onödiga kostnader och undermåliga resultat.

Signerat, Jonas Koch Affärsområdeschef & Partner Interim

Dela artikeln:

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.