Vikten av att leva som man lär

publicerad 17 okt. 2023

Walk the talk är ett managementuttryck som blivit något av en kliché. Men dess innebörd är fortfarande ack så viktig för företag idag. Att behålla medarbetarnas förtroende för chefer och ledning påverkar affären och verksamheten i vardagen såväl som bolagets attraktionskraft som arbetsgivare.

Tillit och förtroende

Även fast AI och annan innovation är i fokus hos de flesta bolag idag så består organisationer av människor. Och för att människor ska kunna samarbeta och agera väl tillsammans så behövs tillit. 

En arbetsgrupp som inte litar på sin chef eller ledningen kommer inte jobba lika hårt, vara lika motiverade eller känna lika mycket engagemang och mening i sitt arbete.

När man pratar om prestationer och teamwork i en arbetsrelation så är lagsport en lättillgänglig liknelse för hur man når effektiva team och nyttjar varandras styrkor. Dave Silberman, Senior Advisor, People Analytics på Reworc, menar att en organisation där bara 30% av medarbetarna litar på varandra endast kan uppnå 30% av sin fulla potential.

Att skapa tillit inom organisationen är således inte bara något som är mervärdeskapande, utan en nödvändighet för att optimera organisationens effektivitet och resultat. Och om du ser till dig själv – litar du på en person eller grupp individer som säger en sak, men som gör något annat? Som exempelvis säger att vi har högt i tak, men skjuter ner nya idéer direkt?

Vad spelar det för roll?

Så varför är det viktigt att som ledare agera i enlighet med bolagets värderingar och policys? Jo, för att visa på integritet och behålla trovärdighet, för att skapa motivation och engagemang och för att möjliggöra beteendeförändring inom organisationen.

Integritet och trovärdighet

Om din organisation kommunicerar att hållbarhet är viktigt, men sen inte har återvinningsmöjligheter på kontoret, skriver ut dokument som sen slängs direkt och flyger medarbetare till kortare möten som inte kräver fysisk närvaro så kommer denna motsägelse skava. En organisation som uppvisar diskrepans mellan vad de säger och vad de gör utarmar trovärdigheten.

Det samma gäller om det råder skillnader i tillämpning av policys och beteendekoder mellan olika grupperingar. Om en individ alltid får bete sig på ett sätt som inte är i linje med vad som anses vara okej på arbetsplatsen eller om en avdelning får undantag på en regel som gäller alla andra så underminerar det trovärdigheten.

Denna motsägelse, eller dubbelmoral om man så vill, börjar oftast internt i den egna organisationen, i skymundan. Ofta är det först när det blir så stort eller tydligt att det uppmärksammas i media som allvaret och den negativa effekt detta kan få på verksamheten och affären hamnar i fokus och åtgärder introduceras.

Motivation och engagemang

Många på arbetsmarknaden idag känner behov av mening i sitt arbete. Idag väljer man inte bara arbetsgivare för att rollen i sig och utmaningen att testa något nytt känns lockande. Mer ofta än sällan spelar företagets värderingar, tjänster och produkter även de stor roll och om det är ett bolag man känner att man vill stå bakom eller inte. Men om sanningen inte stämmer överens med den uppmålade bild som man fick presenterad innan man blev anställd så kommer motivationen snabbt att tryta och med den engagemanget. Idag leder det även ofta till att den anställde väljer att sluta.

Beteendeförändring

”Barn gör inte som du säger, de gör som du gör” är ett vanligt och väldigt sanningsenligt uttryck. Det samma gäller i hög grad medarbetare. Vid en önskad beteendeförändring, oavsett vad det är ni vill förändra, så är det viktigt att som ledare visa vägen. Något som då även ställer krav på ledaren, utifrån att det är svårt att agera enligt något som du själv inte tror på. Att organisationens värderingar därför överensstämmer med dina egna blir som chef och ledare väldigt viktigt. Annars kommer det vara svårt för dig att både leda med exempel och genomdriva förändringar. Beteendeförändringar är svåra och kräver både analys av vad som behöver förändras samt fokus och ansträngning över tid. Det räcker inte att säga att en förändring ska ske, det kräver ansträngning, uppföljning, påminnelser när man ramlar tillbaka i det gamla beteendet och fortsatt ihärdighet, tills det nya beteendet har blivit en vana.

Möjligheten att verka i organisationen

Många chefer som innehar ledande befattningar upplever en ökad press i och med mer arbetsbelastning, åtstramningar eller till och med nedskärningar. Samtidigt pågår många innovations- och förändringsprojekt. Enligt McKinsey kommer 50% av värdeskapandet vid transformation från mindre initiativ drivna av medarbetarna själva. Men för att dessa ska få möjlighet att ske behöver idéerna bli hörda och uppmuntrade av en närvarande ledare. Något som kan vara svårt att hinna med under rådande press.

Vi på Michaël Berglund tror på det goda ledarskapet och att jobba smart. Mervärdet som organisationen får genom att möjliggöra för sina chefer och ledare att vara närvarande i affären och teamen är stort. Ett sätt att skapa förutsättningar för detta trots hög press är genom en interimslösning. Antingen genom klassisk avlastning i projekten som drivs eller genom stöttning i chefskapet. Fördelen med interim är att det går att få specifikt just den “vitamininjektion” som behövs både i form av omfattning, erfarenhet och kunskap samt flexibilitet. Slå Björn eller Celia en signal så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just er utifrån era förutsättningar och behov.


Källor: Walk the Talk, Oxford Reference | Why It’s Crucial to Walk the Talk as a Business Leader, Entrepreneur | Walking The Talk Of Trust Is Vital For Organizational Performance, Forbes | Våga skapa förtroende för ledningen, Motivation | Så skapar du förtroende som ledare, Motivation | The numbers behind successful transformations, McKinsey

Dela artikeln:

Kontakt

Björn Ulfberg
Managing Director Interim Effect · Partnerbjorn.ulfberg@michaelberglund.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.