Vikten av HR för bolagets framgång

publicerad 5 sep. 2023

De senaste åren, förstärkt av pandemin, har HR i högre grad stigit in på arenan i både ledningsgrupper, styrelser och strategiarbetet. En logisk utveckling då människorna i en organisation utgör den viktigaste resursen idag. Något som lyftes av Stefan Tengblad när han medverkade i podden Fråga forskaren redan i juni 2021:

HR-avdelningar blir mer integrerade med verksamhetsutveckling, HR får en strategisk roll där en del av affärsstrategin är hur man jobbar med medarbetarengagemang och medarbetarinitiativ. Företag som är lite i framkant, de inser det att ’vi kommer inte kunna nå våra mål om vi inte har medarbetare av hög kvalité’ och för att få det så krävs det en hel del HR-insatser för att skapa det.

Att säkerställa att rätt anställd hamnar på rätt position kan upplevas som en självklar del av det strategiska HR-arbetets mål. Men strategiskt HR-arbete omfattar även så mycket mer. Exempelvis implementering av en framgångsrik onboarding-process, anpassning till de tekniska förändringar som organisationen genomgår och behöver inkorporera, ägande och utförande av riskbedömning och säkerställande att organisationen är redo för kulturella och generationsbaserade skiften.

En väl utformad HR-strategi hjälper organisationen att nå sina mål och att vara flexibel

I en artikel av McKinsey lyfter de att framtidssäkrade bolag har tre saker gemensamt: de vet vad de är för organisation och vad organisationen står för, de arbetar fokuserat utifrån snabbhet och enkelhet och de genererar sin tillväxt genom sin förmåga att lära och ta fram innovationer.

I arbetet för att nå och upprätthålla detta är HR centralt. McKinsey pekar på nio otroligt viktiga parametrar genom vilka HR kan göra sina organisationer redo för framtiden:

Tre stycken centrala som handlar om tydlighet kring organisationens varför, vad och hur:

  • Mening – etablering och genomlysning av organisationens syfte
  • Kultur – att ta medarbetares upplevelse (inklusive den fysiska arbetsmiljön) till nästa nivå och att driva ledarskap- och kulturarbetet
  • Värde – att balansera talangresurserna och koppla talang till värde

Tre stycken som handlar om hur organisationen fungerar (där är McKinseys rekommendation är en plattare organisation med team som tar snabba beslut och där människorna behandlas som den mer sällsynta resursen):

  • Beslutsfattande – skapande av möjlighet till snabbhet vid beslutsfattande
  • Struktur – att tillämpa nya modeller som förenklar organisationen och att göra personalstyrkan mer flexibel och kostnadseffektiv
  • Talang – bedriva strategisk personalplanering och attraktionsarbete samt utveckling av hur prestation mäts och bedöms

Tre stycken som handlar om hur organisationen skapar tillväxt

  • Lärande – att lära nytt och utvecklas genom skapandet av en lärande kultur
  • Plattform – byggandet av en agil digital HR-plattform
  • Ekosystem – samarbeta med HR-teknik-aktörer och andra i det större HR-ekosystemet

Att sia om framtiden

En av de viktigaste delarna av HR:s viktiga arbete just nu är att sia om framtiden. Att analysera och förutse kommande kunskaps-, personal-, utvecklings- och anpassningsbehov och -förändringar.

Tillsammans är starkast

HR står på inget sätt ensamma med handen på rodret, men organisationer som bjuder in och använder sig av HR:s kunskap och erfarenhet inom både det strategiska och operativa arbetet framåt kommer ha bättre förutsättningar i vår alltmer snabbrörliga (affärs)värld.


Källor: Fråga forskaren – avsnitt 23. Stefan Tengblad – Organisationers utveckling ställer nya krav på HR | McKinsey & Company – The new possible: How HR can help build the organization of the future | The HR Digest – What is the importance of HR strategy

Dela artikeln:

Kontakt

Björn Ulfberg
Managing Director Interim Effect · Partnerbjorn.ulfberg@michaelberglund.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.