Styrelseutbildningar & Styrelsetjänster

Michaël Berglund Board Network

Michaël Berglund Board Network

Du som deltar i någon av våra styrelseutbildningar blir medlem i vårt alumnnätverk Michaël Berglund Board Network. Nätverket är till för erfarenhetsutbyte inom styrelsearbete och kontaktskapande mellan både erfarna och nya ledare.

Efter att ha tagit del av våra styrelseprogram blir du automatiskt medlem i Michaël Berglund Board Network. Styrelsenätverket samlar fler än 2 500 ledare från stora, medelstora och mindre företag/organisationer i en mängd branscher. Genom våra nätverksträffar får du möjlighet att utbyta erfarenheter med både nya och erfarna styrelsearbetare samt skapa kontakter för framtida styrelseuppdrag.

Styrelsenätverket fungerar som en exklusiv mötesplats där du som medlem får inbjudningar till event och möjlighet till kontakt med framstående personer inom svenskt styrelsearbete.

Våra nätverksträffar är mycket populära och en viktig byggsten för att vi fortsatt ska vara ett kunskapscentrum för svenska styrelser. Via dessa ges vi insikt och kan skapa dialog för framtida utveckling. Nätverksträffar anordnas löpande och omfattar exempelvis frukostmöten, rundabordssamtal, och seminarier.

Som medlem i styrelsenätverket har du även 15 % rabatt på våra olika styrelseutbildningar och styrelseprogram.

Kontakt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.