Styrelseutbildningar & Styrelsetjänster

Styrelseutvärdering & vd-utvärdering

Styrelseutvärdering & vd-utvärdering

Att kontinuerligt låta en extern professionell part utvärdera styrelsens beslutsprocesser och sammansättning är en förutsättning för utveckling och tillväxt. Michaël Berglund Board & Leadership Services har en stor erfarenhet av styrelseutvärderingar.

Michaël Berglund Board & Leadership Services stöttar styrelser med utvärdering och uppföljning för att säkerställa att styrelsearbetet går i rätt riktning.

”Styrelsen ska årligen genom en systematisk och strukturerad process utvärdera styrelsearbetet med syfte att utveckla styrelsens arbete och effektivitet”

Svensk kod för bolagsstyrning

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska styrelsen utvärdera sitt arbete årligen. Vi rekommenderar att styrelsen vartannat år genomför en stor utvärderingsprocess med intervjuer och vartannat år genomför en mindre process med en enkät som anpassats till resultatet från föregående års stora process.

Om bolaget eller styrelsen står inför större förändringar eller särskilda utmaningar rekommenderar vi alltid att man gör en stor utvärdering och att den kompletteras med en kartläggning av ledamöterna genom en så kallad 360-graders analys. En sådan görs för att säkerställa att styrelsens sammansättning är adekvat för att hantera situationen.

Även vd ska utvärderas, enligt koden för bolagsstyrning. “Styrelsen ska fortlöpande utvärdera verkställande direktörens arbete. Minst en gång per år ska styrelsen särskilt behandla denna fråga”, står i det i koden. En systematisk och regelbunden utvärdering också av vd:s prestation utgör grunden för utveckling av bolagets styrning.

Sedan 2003 har vi på Michaël Berglund genomfört mängder med styrelseutvärderingar. Från alla dessa mätningar har vi tusentals datapunkter som utgör basen i Michaël Berglund Board Index – en referens och informationskälla som ger perspektiv i våra styrelseutvärderingar.

Hör av er till oss så berättar vi mer om de olika alternativen för styrelseutvärdering och vd-utvärdering.

Kontaktperson

Patrik Peter
Managing Director Board & Leadership Services · Partnerpatrik.peter@michaelberglund.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.