Kontakt
BOARD VALUE

Styrelseutvärdering

Styrelseutvärdering

Ditt bolag kommer aldrig fungera bättre än din styrelse. Att kontinuerligt utvärdera dess beslutsprocesser och sammansättning är därför en avgörande faktor för att skapa mer tillväxt i din verksamhet.

Det är din styrelse som sätter ambitionsnivån och de strategiska målen för ditt bolag. Samma styrelse ska också följa upp hur företaget utvecklas mot de målen. Med det på plats har vd rätt förutsättningar att driva företaget mot mer tillväxt. En styrelseutvärdering är ett sätt att se till att de avgörande besluten tas på rätt sätt – och av rätt personer.

Steg 1. Styrelsenssammansättning
Steg 2. Ambitionsnivå
Steg 3. Strategiska mål som följs upp
Steg 4. Effektiv ledning
Steg 5. Tillväxt

Låt oss ställa svåra frågor – det blir lättare

Genom att anlita en extern part som oss blir det lättare att dra rätt slutsatser av utvärderingsarbetet. Dels för att vi använder oss av väl beprövade modeller men också för att både ledamöterna och ordföranden blir en del av utvärderingen – även i de fall den senare är vår uppdragsgivare. På köpet får du också våra perspektiv och erfarenheter från decennier av utvärderingar i andra företag.

Hur står sig din styrelse mot andra?

I alla våra styrelseutvärderingar ingår Michaël Berglunds styrelseindex med samlad data från tidigare genomförda utvärderingar från olika branscher och bolagsstorlekar.

Rätt utvärdering för ditt bolag

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska styrelsen utvärdera sitt arbete årligen. Vår rekommendation är att göra en mer omfattande utvärdering vartannat år och en enklare enkätundersökning de mellanliggande åren. Står ditt bolag inför omfattande förändringar eller utmaningar rekommenderar vi att utöver utvärderingen även lägga till en 360-analys.

Styrelseutvärdering – Djupintervjuer
Analysera din styrelse med hjälp av personliga djupintervjuer utifrån ett skräddarsytt frågebatteri. 

Styrelseutvärdering – Enkätundersökning
Analysera din styrelse med hjälp av en digital enkät utifrån ett skräddarsytt frågebatteri. 

Uppföljning
Följ upp en genomförd styrelseutvärdering med kompletterande frågor i personliga intervjuer eller som digital enkät.

360-analys
Ge styrelseledamöterna möjlighet att anonymt kommentera varandras insatser i styrelsen. 

Michaël Berglund Board Value utvecklar din styrelse

Vi hjälper ditt bolag att skapa tillväxt genom att utveckla dess styrelse. Vi arbetar med beprövade metoder, men alltid i ett skräddarsytt upplägg. Genom åren har vi hjälp börsnoterade, private equity-, statliga, ägarledda och familjeägda bolag. 

I arbetet har vi stor nytta av vår mångåriga erfarenhet av intervjuer och personbedömningar inom området Executive Search. Dessutom har våra konsulter personliga erfarenheter från arbete i styrelser och ledningsgrupper. Det ger dig en utvärderingspartner som har förmågan att fånga upp avgörande utvecklingsmöjligheter och presentera konkreta förbättringsförslag.

Personer som deltar i ett styrelsemöte

Kontaktperson

Melina Vinberg-Hjalmarsson
Managermelina.vinberg@michaelberglund.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.