Kontakt
BOARD VALUE

Styrelseutvärdering

Styrelseutvärdering

Att kontinuerligt låta en extern professionell part utvärdera styrelsens beslutsprocesser och sammansättning är en förutsättning för utveckling och tillväxt. Michaël Berglund Board & Leadership Services stöttar styrelser med utvärdering och uppföljning för att säkerställa att styrelsearbetet går i rätt riktning.

Michaël Berglund Board & Leadership Services stöttar styrelser med utvärdering och uppföljning för att säkerställa att styrelsearbetet går i rätt riktning.

”Styrelsen ska årligen genom en systematisk och strukturerad process utvärdera styrelsearbetet med syfte att utveckla styrelsens arbete och effektivitet”

Svensk kod för bolagsstyrning

Enligt svensk kod för bolagsstyrning skall styrelsen utvärdera sitt arbete årligen. Vi rekommenderar att styrelsen vartannat år genomför en stor utvärderingsprocess med intervjuer och vartannat år genomför en mindre process med en enkät som anpassats till resultatet från föregående års stora process.

Om bolaget eller styrelsen står inför större förändringar eller särskilda utmaningar rekommenderar vi alltid att man gör en stor utvärdering och att den kompletteras med en kartläggning av ledamöterna genom en så kallad 360-graders analys. En sådan görs för att säkerställa att styrelsens sammansättning är adekvat för att hantera situationen.

Hör av er till oss så berättar vi mer om de olika alternativen för utvärdering!

Personer som deltar i ett styrelsemöte

Kontaktperson

Melina Vinberg-Hjalmarsson
Managermelina.vinberg@michaelberglund.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.