13. Stefan Bergh – Att sätta laget före jaget

publicerad 6 juni 2024

I veckans avsnitt av Ledarskapsresan gästas Ewa Kuszelewski av Stefan Bergh, Generalsekreterare på Riksidrottsförbundet.

Stefan berättar om hur tacksam han är över att ha fått inleda sin karriär som lärare i skolans värld och om den viktiga roll pedagogiken och undervisningen har spelat i hans ledarskapsresa. Han talar om förmånen att få möjlighet att testa på ledarskapet redan vid ung ålder och vikten av att ha starka förebilder att luta sig mot och hämta inspiration från.

Stefan delar med sig av utmaningen i att prioritera sin tid rätt, att finnas där för alla och tillgodose de skiftande behoven i organisationen. Han understryker även den viktiga roll idrottsrörelsen spelar i samhället, där frågor om trygghet, socioekonomi och integration är en stor del av förbundets dagliga fokus.

Han reflekterar över hur man lär sig att vara lagom svensk i sitt ledarskap och hur viktigt det är att förstå att Sverige, i en internationell kontext, är ett land bland många och hur ledarskapet kan behöva anpassa sig därefter.

Stefan berättar även varför det kan vara bra att avdramatisera den egna rollen för att förmedla en förståelse att alla har ett gemensamt ansvar, oavsett om man har en uttalad ledarskapsroll eller ej. Det är hos de enskilda medarbetarna som besluten fattas dagligen för att driva organisationen i mål, och därför är gruppen viktigare än individen.

Han betonar också vikten av att som ledare kliva fram i kris och våga visa sig sårbar.

Stefan Bergh har lång erfarenhet av att arbeta både operativt och i styrelser inom organisationer i civilsamhället och den ideella sektorn. Han har tidigare varit generalsekreterare på Cancerfonden och IOGT-NTO, idrottspolitisk chef vid Riksidrottsförbundet och studierektor vid Uppsala universitet. Sedan 2016 är han generalsekreterare på Riksidrottsförbundet. Stefan innehar även flera styrelseuppdrag och är aktiv som styrelseordförande för högskolestyrelsen vid Marie Cederschiöld högskola och Institutet för personal och företagsutveckling samt som styrelseledamot vid Arbetsgivaralliansen och Konungens stiftelse Ungt Ledarskap.

Share article:

Sign up for our newsletter

Get the latest news on leadership, board engagement and career development. You’ll find out about our publicly advertised jobs and upcoming leadership courses, and get invitations to seminars and events you won’t want to miss.