15. Martin Nilsson Jacobi & Stefan Bengtsson – Att föra stafettpinnen vidare

publicerad 4 juli 2024

I veckans avsnitt av Ledarskapsresan gästas Ewa Kuszelewski av Martin Nilsson Jacobi, rektor, och Stefan Bengtsson, styrelseordförande, på Chalmers tekniska högskola.

I samtalet med Martin och Stefan får vi en inblick bakom kulisserna i universitetsvärlden, och i samspelet mellan rektor och styrelseordförande. Om hur man håller distans till det operativa och fokuserar på de långsiktigt strategiska, trots tidigare erfarenheter. Och om styrkan att känna en organisation utan och innan.

Om Chalmers framtidsvision och arbetet för att attrahera toppforskare och fokusera på rätt forskning. Och om visionen att bli ett tekniskt universitet i världsklass.

Om att skapa frihet, autonomi och rätt förutsättningar för sina medarbetare. Att ta sig tiden att lyssna, men samtidigt våga fatta tuffa beslut.

Om varför man behöver skapa en förståelse för att ingen är ofelbar och att det är okej att ändra åsikt. Och varför det ibland till och med är nödvändigt för att nå det utstakade målet.

Och om den förutfattade meningen att det är “fult” att leda inom akademin.  

Martin Nilsson Jacobi är professor i komplexa system och har en bakgrund inom teoretisk fysik. Sen han disputerade från Chalmers år 2000 har han haft flera ledade positioner inom akademin, bland annat som fakultetsordförande och prefekt. Martin har även internationell forskarerfarenhet. Sedan 2020 har han varit vd för stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Sedan september 2023 är han rektor på Chalmers tekniska högskola.

Stefan Bengtsson är professor i fasta tillståndets elektronik. Han har lång erfarenhet från flera ledande positioner inom akademin, bland annat som rektor och vd för Chalmers tekniska högskola och Malmö högskola. Han har även varit gästprofessor vid Institute National Polytechnique i Grenoble. Stefan är ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och ingår sedan 2021 i IVAs presidium. Sedan september 2023 är han anställd som Strategic fundraising director vid Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och innehar rollen som styrelseordförande Chalmers tekniska högskola.

Share article:

Sign up for our newsletter

Get the latest news on leadership, board engagement and career development. You’ll find out about our publicly advertised jobs and upcoming leadership courses, and get invitations to seminars and events you won’t want to miss.