Allbrightrapporten 2019: Fastighet först i mål

publicerad 7 okt. 2019

Ett glastak har krossats. Fastighetsbranschen blir första branschen att uppnå jämställda ledningsgrupper. Listan över jämställda bolag vuxit med en tredjedel. Bolagen utan en enda kvinna i ledningen har omvänt aldrig varit färre. Det går dock inte att bortse från att majoriteten av börsens bolag står still. Totalt ökar andelen kvinnor endast med en procentenhet – från 23 till 24 procent.

Allbrightrapporten 2019 visar att:

  • Gröna listan växer stort. 19 procent av börsens bolag har jämställda ledningsgrupper.
  • Hos majoriteten av bolagen står utvecklingen still. Åtta av tio bolag på gula listan är de samma som året innan.
  • Bolagen utan en enda kvinna i ledningen har minskat från en fjärdedel av börsens bolag till en femtedel.
  • Under året har 55 börsbolag bytt vd. I åtta av tio fall är det en man som ersätter en man på vd-posten.
  • Utländska bolag är sämre än börsen i stort. Totalt når de endast upp till 19 procent kvinnor i ledningsgrupperna.
  • Styrelserna står still. För andra året i rad består börsens styrelser av exakt 34 procent kvinnor.

Läs hela Allbrightrapporten 2019 här.

Share article:

Sign up for our newsletter

Get the latest news on leadership, board engagement and career development. You’ll find out about our publicly advertised jobs and upcoming leadership courses, and get invitations to seminars and events you won’t want to miss.