Månadens spaning

publicerad 25 apr. 2019

Månadens spaning – Är Chief Operating Officer räddningen för dagens vd?

Vi har idag nått en osund gräns för hur länge en vd stannar på sin plats. Snittiden har gått ned i Västeuropa stadigt visar rapporter från Booz&co på högsta chefsnivå* och vi ser liknade trender även på mindre bolag i Sverige.

Egentligen är siffrorna kanske inte så konstiga då det har tillkommit mycket på en vd:s bord sista åren. Idag skall du exempelvis ansvara för GDPR, Health och Safety samt ett antal andra saker som kanske inte är det första du tänker på när du tillträder som vd. Innovationstakten är högre än den någonsin varit med ökning av globala patent som sker år efter år*. Digitaliseringen skapar mycket möjligheter men innebär också merarbete för företagen.

Styrelserna i Sverige har även blivit mer professionella i sitt sätt att styra företagen vilket gör att uppföljningen blir allt viktigare. Detta i sin tur gör att vd idag måste vara mer ekonomiskt skolad än tidigare. Allt detta innebär att förväntningar på dig som vd bara ökar.

För att hantera alla dessa utmaningar/möjligheter och ge vd en rimlig chans att klara av uppdraget behöver vi förändra organisationerna. En möjlig lösning är att återinföra rollen COO och därmed låta vd fokusera på att skapa värde utåt. Vd måste få möjlighet att lägga tid på rätt saker, ges tid för självreflektion och strategin för företaget framåt. Ett arbete som ska ske i nära samarbete med styrelsen för att kunna möta konkurrens och driva på i den riktning styrelsen har beslutat. I arbetet med att återinföra COO krävs att vd också vågar delegera bort ansvar från sig själv samt också förklarar och legitimerar COO:s roll internt.

Jag har träffat många vd:ar som vittnar om att situationen är näst intill ohållbar. En snabb och effektiv lösning vore att frilägga vd:s tid men samtidigt säkerställa ordning på interna processer och projekt. Dessa måste ständigt drivas framåt men där ska inte vd vara inne i detaljerna.

Vad är dina tankar kring detta?

Signerat Jonas Koch, Parter och affärsområdeschef Interim Management

*Booz&co Chief Executive Study

*WIPO World Intellectual Property Organization

 

Share article:

Sign up for our newsletter

Get the latest news on leadership, board engagement and career development. You’ll find out about our publicly advertised jobs and upcoming leadership courses, and get invitations to seminars and events you won’t want to miss.