Internt eller inte internt?

publicerad 6 apr. 2021

I grunden är det en styrka om ett företag har så bra ledare att den nya vd:n kan tas från de egna leden. Men, det finns risker med att lösa ett tillfälligt vd-skap med en intern person om denna chef inte är aktuell på längre sikt. – Det skriver vår kollega Jonas Koch som ansvarar för vårt Interim Management-erbjudande.

Kraven på den högste chefen har ökat. Orsakerna är flera. Dels att styrelser jobbar mer professionellt i dag än tidigare, dels att det höga tempot kanske märks allra mest hos vd:ar. Och omsättningshastigheten bland vd:ar verkar också ha gått upp.

I de fall styrelsen beslutar byta ut vd finns det två olika vägar. Vissa tar i en extern temporär lösning. Andra föredrar att ge till exempel finanschefen i uppdrag att tillfälligt ta på sig vd-hatten.

Ibland känns det som att allt fokus är på att byta ut vd och inte på att hur situationen bäst löses både på kort och lång sikt. Här tror jag styrelsen kanske borde lägga lite extra tid för att förstå den här aspekten med strategin framåt.

En tillfällig lösning internt står ofta kvar en längre tid med fötterna i sitt gamla arbete och i det nya samtidigt. Detta skapar oerhörd press på individen men också frustration i organisationen. Tyvärr har jag också sett att många tf. vd:ar slutar när de fått gå tillbaka till sin ordinarie tjänst när den nya ordinarie vd:n är på plats. Bolaget tappar då ofta en stark och kompetent person helt i onödan.

Nu sticker jag ut hakan, men jag har varit med om så många lyckade externa interims-vd:ar för att känna att detta nog är det bästa alternativet.

Det som gör det så bra är att externa interims-vd:ar tar med sig mycket erfarenhet och kan börja att köra med fullt fokus på att genomföra förändringar eller bara skapa stabilitet i företaget direkt. De vågar också ofta utmana gamla sanningar på ett helt annat sätt än någon som kommer inne från den befintliga organisationen. Argumentet att det tar tid att hitta rätt interimskandidat är svagt för oftast har våra interimskonuslter varit på plats inom en vecka.

Jag har även varit med om att interims-vd har fått skola in en intern person till den permanenta rollen. Då har alla parter haft tid att göra detta på ett ordnat sätt och har kunnat göra saker för att överbrygga eventuella hål i organisationen. När jag har samtalat med företagen vid uppföljningen så får jag ofta höra att en av de bästa sakerna var att den nya permanenta vd:n fick en lugn och bra överlämning.

Vid flera tillfällen har även interims-vd tagit klivet in i styrelsen då de väl känner till bolaget.

 

Så våga testa!

Share article:

Sign up for our newsletter

Get the latest news on leadership, board engagement and career development. You’ll find out about our publicly advertised jobs and upcoming leadership courses, and get invitations to seminars and events you won’t want to miss.