Mentorskap och karriärutveckling – nästa programstart 26 september

publicerad 4 juli 2019

Executive Mentorship Program

Vi tror på kraften i mötet mellan människor som en väg till nya perspektiv och insikter. Executive Mentorship Program är ett personligt och kvalitativt program för personer i ledande befattningar som vill utvecklas genom mentorskap och utvidga sitt professionella nätverk.

Mentorskap ger möjlighet till en öppen och ärlig kommunikation med någon som man inte känner eller har professionell relation till, men som har de erfarenheter och kunskaper som behövs för att kunna spegla sina frågeställningar. Det är ett fantastiskt sätt att utvecklas, inspireras och få tid till kontinuerlig självreflektion.

Programmet är uppbyggt utifrån två delar; 5 gemensamma och 8 individuella träffar. De gemensamma träffarna belyser ledarskap utifrån olika dimensioner och syftar till att ge inspiration till de individuella mentorträffarna. Vi lägger stor vikt vid matchningsprocessen med rätt mentorsprofil, vilket görs med hjälp av personlighetstest samt inledande samtal om utmaningar, behov och förväntningar.

Nästa programstart är den 26 september.

För mer information och anmälan kontakta Carina Gustafson carina.gustafson@michaelberglund.se

Share article:

Sign up for our newsletter

Get the latest news on leadership, board engagement and career development. You’ll find out about our publicly advertised jobs and upcoming leadership courses, and get invitations to seminars and events you won’t want to miss.