Möt Björn Ulfberg, Partner och Managing Director Michaël Berglund Interim Effect

publicerad 23 apr. 2024

2021 tog Björn Ulfberg över rollen som Managing Director för Michaël Berglund Interim Effect. Förutom att leda Michaël Berglunds interim-verksamhet är han också Partner i WIL-Group, ett globalt nätverk av partnerfirmor som erbjuder kunder världen över den bästa möjliga interim-lösningen för deras behov.

Björn har över 30 års erfarenhet från arbete som vd, koncernchef, försäljningsdirektör och affärsområdeschef på såväl europeisk som global nivå. Han har främst varit verksam inom konsumentsektorn, telekom och byggindustrin och har arbetat med flera PE-ägda bolag. Dessutom har Björn egen erfarenhet av att verka som interim-konsult samt från styrelsearbete.

Vi har intervjuat Björn och ställt honom tre frågor om interim-branschen för att ta del av hans expertis och få en inblick i de trender han ser på marknaden.

Hur ser ni på Michaël Berglund Interim Effect på marknaden just nu? Har ni några indikationer på att vi kommer se en förändring i efterfrågan på tillfällig expertis inom en snar framtid?

Det finns tydliga indikationer på att marknaden efter en lång tid präglad av osäkerhet genomgår betydande förändringar just nu. På flera håll ser vi tecken på att affärsdynamiken håller på att förändras. Ta fastighetssektorn som ett exempel. Detta är en bransch som historiskt sett brukar vara en av de första att visa tecken på återhämtning efter kriser. Där är aktivitetsnivån mycket hög just nu, en positiv signal som tyder på att marknaden sakta men säkert är på väg att vända och återhämta sig.

Oavsett vem man pratar med inom vår bransch, vare sig det gäller kollegor som arbetar med rekrytering av fasta ledare eller interim-lösningar, märker vi att det är mycket som bubblar just nu. Aktiviteten finns där tack vare att kapitalet nu återigen är tillgängligt och affärerna har börjar röra på sig igen i vissa sektorer. På grund av det fokus på riskbegränsning många företag haft de senaste 18 – 24 månaderna finns ett uppdämt behov av förändring. Något en interim lösning effektivt kan hjälpa till att leda.

Vi är samtidigt medvetna om att effekterna av lågkonjunkturen inte har avtagit alls i vissa branscher. Många företag kämpar fortfarande, vilket inte minst framgår i media genom alla varsel som rapporteras från både stora och små företag. Vi hoppas att denna osäkerhet snart kan övervinnas och att ljusare tider är på väg. När vi når den punkten kommer många företag förmodligen att inse behovet av att omgruppera och få ny energi och kompetens för att driva organisationen framåt.

Vilka är fördelarna med att använda sig av en interim-lösning?

Oavsett om det rör sig om tillfällig kompetens för att ersätta personal, etablera verksamhet utomlands, hantera kriser, tillföra strategisk- eller expertkompetens, stödja tillväxt eller starta nya funktioner så kan dessa behov tillgodoses med hjälp av en interim-lösning. Startsträckan är kort och erfarenheten av att göra exakt det verksamheten har behov av kommer med interim-konsulten. Det finns alltså en inbyggd trygghet för hela organisationen med en interim ledare.

Det finns många andra positiva aspekter att ta i beaktning när det kommer till att anlita en interim-konsult. Konsulten kommer in med ett tydligt uppdrag där hen bidrar med sin expertis under en begränsad tidsperiod. Ett uppdrag som för en ordinarie anställd potentiellt hade kunnat dra ut på tiden, med tanke på att man som fastanställd chef ofta har ett bredare ansvar och därmed behöver driva flera parallella delar inom verksamheten samtidigt. Som interim-konsult kan man lättare tacka nej till uppgifter som ligger utanför det primära uppdraget, vilket fokuserar leveransen på de specifika parametrar som konsulten och bolaget kommit överens om.

En ytterligare positiv aspekt av att anlita en interim-konsult är att man får in någon som kan se på verksamheten, dess processer och dess strukturer med objektiva ögon. En extern konsult är inte färgad av de interna kulturella aspekterna som ”sitter i väggarna”. Detta leder ofta till insikter om förbättringsområden som kan öka effektiviteten för hela organisationen. Samarbetsformer, kommunikation och prioriteringar av det som skapar störst värde för verksamheten är exempel på effekter vi noterar i våra uppdrag.

Hur ser framtiden ut för interim-tjänster?

När vi tittar tillbaka och reflekterar över de senaste åren är det inte förvånande att vi befinner oss i den situation vi gör.  Vi ser fortfarande ett starkt behov av att tillföra nya initiativ för att lösa problem hos många bolag. Men vi ser också att många medarbetare är trötta. Ibland till och med slutkörda efter den period som vi börjar ta oss ur, men fortsatt befinner oss i. En turbulent period kantad först av en pandemi och därefter en ekonomisk kris och krig i flera länder. Vi får inte glömma att en skyhög inflation är något som påverkat inte bara bolag utan också medarbetarna på ett personligt plan.

Andelen sjukskrivningar i Sverige är högre än någonsin. Det är olyckligt att vi befinner oss i en sådan situation som har en så drastisk påverkan på människors välbefinnande. Men det positiva är att det från ett företagsperspektiv finns temporär hjälp att få för att skapa en kortsiktig lösning som kan leda till långsiktigt hållbara resultat. Något som gynnar både arbetsgivare och arbetstagare.

I vår senaste ledarskapsrapport identifierar vi de mest påtagliga omvärldsförändringarna som påverkar ledarskapet. I toppen finner vi inflation och ekonomisk instabilitet (55 %), kompetensbrist och ökad konkurrens om talanger (37 %), utvecklingen av artificiell intelligens (36%), den digitala transformationen i arbetslivet (36 %) och den unga generationens förändrade livsstilar och krav i arbetslivet (33 %).

Enligt ledarna själva är två av de främsta lösningarna för att möta dessa utmaningar att tillföra ny extern kompetens (44 %) och att skapa flexibilitet genom att använda temporära resurser mer effektivt (34 %). Detta visar att majoriteten av Sveriges ledare ser interim-lösningar som en av de mest värdefulla och självklara lösningarna för att tackla dagens utmaningar. Du kan läsa mer om detta, och ta del av fler intressanta insikter i rapporten här.

I den ständigt accelererande snabba förändringstakt som påverkar företag är det inte helt oväntat att interim-lösningar blir allt vanligare för att möjliggöra effektiva omställningar. Och om man tänker på alternativkostnaden för att inte utnyttja tillfällig expertis så är den betydande. Det absolut viktigaste är dock att rätt person med rätt erfarenhet placeras på rätt plats. Jag rekommenderar därför alla företag som överväger att anlita en interim-konsult att noga undersöka sina alternativ. Undvik att välja någon bara för att de redan finns i ert nätverk och det känns bekvämt. Försök i stället i så stor utsträckning det går att välja en person som har rätt kompetenser och erfarenheter, med en personlighet som passar den kultur företaget har eller vill ha. Då har man förutsättningar att utföra uppdraget på bästa möjliga sätt vilket alltid lönar sig i slutändan.

Vi ser just det ökande tempot i förändringar som en drivkraft för interim som företeelse i framtiden. Att flexibelt kunna nyttja specifikt den kompetens som behövs för att realisera identifierade möjligheter eller utmaningar kommer bli en konkurrensfördel. Det är en mognadsfråga i den svenska marknaden men vi ser tydliga tendenser på en rörelse i den riktningen. Så det finns mycket goda förutsättningar för interim-branschen och för svenska företag att vi går en ny vår till mötes nu när konjunkturcykeln sakta vänder uppåt.

Share article:

Kontakt

Björn Ulfberg
Managing Director Interim Effect · Partnerbjorn.ulfberg@michaelberglund.se

Sign up for our newsletter

Get the latest news on leadership, board engagement and career development. You’ll find out about our publicly advertised jobs and upcoming leadership courses, and get invitations to seminars and events you won’t want to miss.