Strategisk hjälp att hantera stressen

publicerad 21 aug. 2023

Hösten är alltid hektisk på grund av alla simultana aktiviteter. Utöver det löpande arbetet skall budgeten för 2024 komma på plats och alla projekt prioriteras. Intensiteten på många arbetsplatser är direkt ohälsosam på grund av ideliga omprioriteringar, som hanteras av en organisation som ofta lider av kostnadsbesparingar. Så det är lätt att stressa upp sig. Men det går att hantera situationen på ett mycket smidigt och effektivt sätt. Med hjälp av interimskonsulter.  

Det smarta sättet att leda och arbeta

En tillfällig expert som leder arbetet inom nya områden kan hjälpa till att accelerera planeringen och genomförandet i verksamheten. I höst kommer det vara nödvändigt för många att arbeta med både AI/ChatGPT och att anpassa verksamheten inför ”the Corporate Sustainability Reporting Directive” som skall vara på plats 2024. Stora förändringar för många verksamheter som förmodligen kommer påverka organisationen kraftigt. Att ha en mycket erfaren ledare, som gjort den typen av förändringsresa, på plats i verksamheten skapar förutsättningar som organisationen själv inte kan realisera. Man får en tydlig agenda, man undviker fallgropar och får ett positivt tempo i förändringsresan. 

Skapar möjlighet att leda från fronten

Forskning pekar på att en kritisk faktor för framgång i förändring är ledare som verkar ute i organisationen. Närvarande ledare förbättrar kommunikationen, skapar förutsättningar för en engagerad verksamhet och fångar alla de små idéer som bidrar till signifikant bättre effekt av förändringen. Hela 50% av värdet som skapas i en förändring kommer från små idéer ute i verksamheten. Idéer där ledaren skapar förutsättningar för genomförande, helst med hjälp av de som kom med idén, vilket dessutom ger en mycket hög trovärdighet och skapar en enorm lojalitet till verksamheten. Att frigöra tid för ledningen genom att nyttja interimskonsulter har alltså förutsättningar att skapa dubbel nytta.

Vad ni vinner med interim

I en värld som snurrar allt snabbare ökar kraven på att snabbt ställa om i verksamheten. Något som hållbart går att hantera med hjälp av interimskonsulter. Exakt den kompetens ni behöver, endast under den tid behovet finns. Utöver att leverera själva uppdraget, skapar våra interimskonsulter värde för verksamheten som består även efter uppdraget. 

Så vilken områdesexpertis eller erfarenhet av att leda förändring behöver ni? Vill ni bolla möjligheterna med interim utifrån just er situation och era kommande projekt så är ni varmt välkomna att kontakta någon av oss för att diskutera vidare.  

Share article:

Kontakt

Björn Ulfberg
Managing Director Interim Effect · Partnerbjorn.ulfberg@michaelberglund.se

Sign up for our newsletter

Get the latest news on leadership, board engagement and career development. You’ll find out about our publicly advertised jobs and upcoming leadership courses, and get invitations to seminars and events you won’t want to miss.