Kontakt

Vi rekryterar och utvecklar förebilder

Sedan 1985 har Michaël Berglund hjälpt svenska bolag och organisationer att rekrytera och utveckla sina ledare. I dag är vi ledande på området. Vi ser det som vårt ansvar att rekrytera och utveckla goda ledare som bidrar till en bättre morgondag i både näringsliv och samhälle.

En god ledare genererar trygga och mer engagerade medarbetare som upplever sina jobb mer meningsfulla.

Vår historia

Vår grundare Michaël Berglund började sin karriär som läkare. I yrket hade han på nära håll sett hur undermålig ledning kunde få förödande följder. På sjukhusen kan svagt ledarskap bokstavligen bli en fråga om liv eller död. Men också i näringslivet får ledares agerande i sin yrkesroll stora och många ringar på vattnet.

En god ledare genererar trygga och mer engagerade medarbetare som upplever sina jobb mer meningsfulla. Deras arbetsglädje kommer att spridas till människor de möter i sin vardag. Logiken är enkel.

Just vissheten om att vårt arbete har ett högre syfte – att faktiskt göra världen lite bättre – är det som driver oss på Michaël Berglund att varje dag och i varje uppdrag göra vårt bästa för att hitta den bästa möjliga lösningen. Oavsett om det handlar om små lokala företag eller internationellt etablerade koncerner.

Vi ser ett stort socialt ansvar i uppdraget att identifiera, tillsätta och utbilda personer som hamnar på ledarpositioner med avgörande betydelse både för sina uppdragsgivare och sina medarbetare. När det blir rätt så blir det rätt för så många.

Den insikten är anledningen till att Michaël Berglund sedan 1985 utvecklats till att bli en ledande aktör inom chefsrekrytering, företagsledning och styrelseutveckling.

Michaël Berglunds företagsgrupp leds numera av koncernchefen Michaëla Berglund. Hon är även ordförande i stiftelsen Allbright, som arbetar för ökad jämställdhet i näringslivet.

Andra bolag inom Michaël Berglund Group

Dmatch är ett snabbrörligt rekryterings- och interimföretag specialiserat på teknik, digitalisering och IT.

Human Core vänder sig till ledare som har kommit långt, men ser att det finns något mer. Med insikten att självinsikt är den enskilt viktigaste faktorn för ett gott ledarskap hjälper de dig att gå inåt för att utvecklas.

Samarbetspartner

AllBright

Allbright är en partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för jämställdhet och mångfald på ledande positioner. De kartlägger kontinuerligt näringslivets ledningsgrupper och styrelser för att belysa frågan om representation. Allbright utbildar och stöttar företagsledare och medarbetare med verktyg för att själva driva förändringen samt arbetar för att företag ska rekrytera på meritokratiska grunder och se potentialen i hela befolkningen.
Allbright

Sjukvårdens Ledarskapsakademi

Sjukvårdens Ledarskapsakademi är en ideell stiftelse som verkar för att öka intresset för ledarskap samt ge verktyg och förutsättningar för ett gott ledarskap i Sveriges vård- och omsorgssektor. Stiftelsen driver sedan tio år tillbaka ett årslångt ledarskaps- och mentorsprogram för chefer inom vård och omsorg. Den driver också opinionsbildning och offentlig diskussion om ledarskapsfrågor inom vården.
Sjukvårdens Ledarskapsakademi

Internationella samarbetspartner

IIC Partners

IIC Partners Executive Search Worldwide

IIC Partners Executive Search Worldwide är en av de största organisationerna i världen inom Executive Search. Som delägare i IIC Partners Executive Search Worldwide är Michaël Berglund en aktiv del av en global organisation med 45 kontor i 33 länder. Via våra systerföretag i organisationen kan vi erbjuda transnationella sökningar och uppdrag i flera länder parallellt.
IIC Partners Global Executive Search

Wordwide Interim Leadership Group

WIL-gruppen är ett globalt nätverk för företag som rekryterar interimledarskap. Gruppen finns representerad i 37 länder och Michaël Berglund representerar Sverige. Inom WIL Group har vi tillgång till cirka 38 500 erfarna och beprövade interimkonsulter över hela världen.
Wordwide Interim Leadership Group

AESC

Association of Executive Search and Leadership Consultants, AESC, är en internationell, ledande och oberoende branschorganisation med målet att ständigt utveckla och höja kvaliteten inom Executive Search. Genom vårt medlemskap i AESC, ställer vi oss bakom de höga mål på etik och kvalitet som organisationen arbetar för. Medlemskapet möjliggör även att vi löpande håller oss uppdaterade inom trender och branschutveckling.
AESC

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.