6 av 10 medarbetare är quiet quitters

publicerad 28 nov. 2023

Varje år tar Gallup fram en rapport som mäter hur anställda runt om i världen upplever sitt arbete och balansen mellan arbete och privatliv.

Den ekonomiska tillväxten i världen minskar, något som i många fall även märks när det egna bolagets siffror minskar drastiskt. Då blir det extra viktigt att agera. Årets rapport lyfter nämligen två huvudsakliga områden som du som ledare bör fokusera på:

  1. Fokusera på dina bäst presterande medarbetare. 6 av 10 medarbetare är quiet quitters men kan med små förändringar i sina roller bli engagerade på nytt. Här får ni störst utväxling på insatser.
  2. Se över ledarskapet, och ledarna inom organisationen. Dåligt ledarskap påverkar mer än du tror, speciellt vad gäller engagemangsgraden hos medarbetarna.

Takeaways från rapporten – engagerade vs. oengagerade medarbetare

Under de senaste åren har engagemanget generellt sett ökat globalt, och man börjar komma allt närmre den nivå för ekonomisk tillväxt och utveckling som man befann sig på innan pandemin.

Tyvärr har den negativa stressen världen över stannat vid den högsta nivån någonsin, detta trots att andra covid-relaterade känslor minskat i takt med att vi sakta men säkert tagit oss ur pandemin. Exakt vad denna negativa kvarstående stress beror på varierar såklart beroende på var i världen man befinner sig.

Vi är i ett läge där omvärlden är ostabil och många länder lider av inflation. Som ett resultat av nuläget, när organisationer och dess ledare strävar efter att hantera denna volatila omvärld, genomlever de anställda en hög grad av osäkerhet och negativ stress. Vilket ger utslag i såväl produktivitet som prestanda.

Att medarbetarnas välmående påverkar organisationens förmåga att prestera är ett faktum och det är därför du som ledare bör arbeta kontinuerligt med att mäta och utvärdera dina medarbetares engagemang.

Ordspråket “en kedja är inte strakare än sin svagaste länk” kan appliceras även i företagsvärlden, som bolag är du nämligen bara sp bra som dina medarbetare presterar, individuellt och i team.

Oengagerade medarbetare – kostnaden av förlorad leverans

Du har säkert hört tala om quiet quitters, eller som vi kan kalla det på svenska – de oengagerade. På en global basis är 59% av medarbetarna oengagerade och gör minsta möjliga ansträngning. Trots att dessa medarbetare inte är särskilt effektiva, och inte heller känner någon psykologisk koppling till sin arbetsgivare, så är det denna grupp som är mest benägna att vara stressade, och i värsta fall – bli utbrända. I Sverige är denna siffra dessvärre högre än genomsnittet, vi har 73% som kan klassas som oengagerade medarbetare. Därutöver har vi ytterligare 6% som anses vara aktivt frånkopplade, även kända som loud quitters. Loud quitters är frånkopplade medarbetare som direkt stör verksamheten. De försämrar kvaliteten på arbetet och bidrar till en dränerande arbetsmiljö. Dessa medarbetare lägger mer energi på att skapa dramatik på jobbet och sätta käppar i hjulet för andra, än på sina faktiska arbetsuppgifter. De ser bara problem, och inga lösningar och upplevs klaga på det mesta.

Sverige vs. Europa

Självklart finns det även engagerade medarbetare, om än att denna skara i nuläget är den minsta, om man väljer att klumpa samman de oengagerade i en och samma kategori. I Sverige har vi 21% engagerade medarbetare, en procentsats som tar oss till plats 11 i jämförelse med övriga europeiska länder. Högst på listan finner vi Rumänien, med 35% engagerade medarbetare, och lägst på listan på plats 37 finner vi Italien, med 5 % engagerade medarbetare.

Den dagliga negativa stressen vi tidigare adresserade återfinns såklart även den i Sverige. 36% upplever att de dagligen känner en negativ stress, en procentsats som placerar oss på plats 23 i jämförelse med övriga europeiska länder. Högst på denna lista finner vi Grekland där 60 % känner sig stressade i sitt dagliga arbete, och lägst på listan finner vi Lettland där 22 % upplever stress dagligen.

Engagerade medarbetare = bättre resultat

Undersökningen visade även att engagemang har 3.8 gånger större påverkan på medarbetares stress än vad platsen de arbetar på har. Det man som medarbetare upplever i det dagliga arbetet, och det engagemang och den entusiasm man upplever har en större betydelse än var man fysiskt sitter och arbetar från ett stressperspektiv. Vad säger då detta oss? Jo, att det inte spelar någon roll om dina medarbetare ges möjlighet att arbeta helt på distans, i en hybrid roll eller enkom på kontoret – för alla de omkringliggande känslor man får av att känna, eller inte känna, engagemang är större. Och det är där du som arbetsgivare och ledare behöver lägga krutet – på att få dina medarbetare engagerade.

Hur vänder man en quiet quitter?

Det du behöver börja med är att inleda en dialog. Ställ frågan hur de själva upplever sin roll, vad de hade önskat mer eller mindre av och varför. Är det något man ska ta med sig är det just det faktum att de som är oengagerade oftast vet precis varför. Så om du ställer rätt frågor, kan du även få svar på hur du som ledare och din organisation kan förändra er genom att lyssna in vad era medarbetare behöver. Några av de vanligaste orsakerna till missnöje och avsaknad av engagemang kan ofta knytas till kulturen.

  1. Mer uppskattning och glada hejarop

Visa dina medarbetare uppskattning genom att ge positiv feedback, det behöver inte alltid vara något extraordinärt som genomförts utan tänk på att försöka bemöta andra så som du hade velat bli bemött – med vänlighet och glädje. Säkerställ samtidigt att det finns substans i din feedback, att ge beröm när inget speciellt har gjorts riskerar att trots goda intentioner skapa en känsla av falskhet och inställsamhet vilket då kan leda till misstro i relationen.

  1. Mer lättapprocherade ledare/chefer

Värna om relationerna på arbetsplatsen och var mänsklig i ditt ledarskap. Sällan får du välja hela teamet du arbetar med, än mindre hela din organisation. Men det du får välja är hur du vill interagera med dina kollegor. I tuffa tider kan det vara lätt att glömma bort att vi alla är människor, och säkert har mer gemensamt än vad man kan tro. Samtidigt ska du vara tydlig med dina förväntningar, transparens och ärlighet vinner i längden. Givetvis med avvägningen av vad du som ledare både kan och bör dela med dig av.

  1. Mer självständighet för att främja kreativitet

Var lyhörd för rätt mängd autonomi. En av anledningarna till att medarbetare blir oengagerade är att de upplever att de har allt för repetitiva arbetsuppgifter, och att de inte får komma fram i de områden de är extra starka. Tänk därför över hur du kan ta vara på talangen du har inom organisationen och låt om möjligt dina medarbetare få göra fler aktiviteter som de är bra på och tycker är kul. Självklart kan man inte enkom utforma ett bolag så att alla får göra de uppgifter de tycker är roliga. Men om man försöker föra in en liten dos av ”roliga” arbetsuppgifter kan det sprida engagemang, glädje och på sikt även resultera i bättre resultat. På samma sätt som negativa medarbetare smittar av sig, gör glada och positiva det. Ett verktyg att nyttja i detta är ordningen som arbetsuppgifter genomförs. Många monotona arbetsuppgifter på rad kan sänka den bästa, så stötta dina medarbetare med att ordna sina arbetsuppgifter så att de får en rolig vitamininjektion emellanåt.

  1. Tydligare mål och vägledning

Var tydlig med VAD, HUR och VARFÖR. Många medarbetare saknar tydliga mål och vägledning i sitt dagliga arbete. Så hjälp dem måla upp en vision och förklara på ett begripligt sätt varför just deras arbete är viktigt. På så sätt skapas en känsla av värdeskapande hos den enskilde individen och förhoppningsvis även ett större ägandeskap i frågorna. Din roll som ledare eller chef är att få dina medarbetare att utvecklas och växa.

Goda ledare engagerar mera

Funderar du över hur du kan vidareutveckla din organisation och främja engagerade medarbetare? Är du nyfiken på att veta mer om hur vi på Michaël Berglund Executive Search arbetar med att rekrytera och utveckla goda ledare? Välkommen att kontakta Carina Thorén, Managing Director för Michaël Berglund Executive Search, för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att finna rätt ledare till ditt bolag.


Källa: State of the Global Workplace: Global Insights, Gallup

Dela artikeln:

Kontakt

Carina Thorén
Managing Director Executive Search · Partnercarina.thoren@michaelberglund.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.