Hållbarhet i styrelserummet

publicerad 21 mars 2023

Allteftersom blir hållbarhetsfrågan mer aktuell och ämnet sträcker sig även upp i styrelserummen. Till vilken grad man tillämpar hållbarhet och hur man gör det skiljer sig från företag till företag. Det handlar mycket om det begränsade regulatoriska regelverket som skapar rum för mycket egna tolkningar.

I aktiebolagslagen ställer man inga krav på hållbarhetsområdet och i årsredovisningslagen krävs att större företag upprättar en hållbarhetsrapport men där saknas specifika krav avseende vad denna skall innehålla. Den svenska koden för bolagsstyrning innehåller flertal riktlinjer kring hållbarhetsrapportering, men dessa är frivilliga för företag att använda.  

Resultatet av våra styrelseutvärderingar tyder på att företag har en stark vilja att arbete med hållbarhet men att KPIer relaterat till detta ofta är svåra att mäta. Här krävs ett gemensamt krafttag för att först och främst identifiera gapet i hållbarhetsstrategier men också föra diskussion kring vad och hur hållbarhet ska mätas. Vi hjälper styrelser att föra diskussion kring vilka hållbarhetsmål som är viktiga för det specifika bolaget, hur de ska prioriteras och hur de kan mätas över tid.  

Vill du veta mer om hur vi jobbar med hållbarhet i styrelserummet? Varmt välkommen att kontakta Melina Vinberg Hjalmarsson, Manager på Michael Berglund Board Value.

Source: ESG Reporting Guide | Nasdaq

Dela artikeln:

Författare

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.