Personlighetstester och personbedömning – därför är det viktigt

publicerad 26 feb. 2024

Vad har Mahatma Ghandi, Margret Thatcher och Michelle Obama gemensamt? Ja, bortsätt från att deras namn börjar på bokstaven M. Jo, de rankas alla som några av historiens mest prominenta ledare. Du som kan din historia reagerar säkert redan nu på att dessa individer även har ytterligare en sak gemensamt; deras ledarskapsstil.

En ledarskapsstil som av andra uppfattas vara den rationella, idealistiska typen som är principfast, målmedveten, självkontrollerad och perfektionistisk. En ledarskapsstil som av andra uppfattas vara samvetsgrann och etisk, med en stark känsla för rätt och fel. De är lärare och förespråkare för förändring och strävar alltid efter att förbättra saker, men kan å andra sidan vara rädda för att göra misstag. De är välorganiserade, ordningsamma, noggranna och försöker upprätthålla en hög standard i sina leveranser, men har också en förmåga att bli aningen kritiska och perfektionistiska. Under en dålig dag har de vanligtvis problem med förbittring och otålighet. När de visar sig från sin bästa dager upplevs de å andra sidan mycket kloka, skarpsinniga, realistiska och ädla.

Vad är det som formar vår personlighet?

Så hur kommer det sig att dessa individer anses vara så lika, trots att de har levt så olika liv med olika bakgrunder och uppväxt? Vad är det egentligen som formar oss till att bli de vi är? Grundar sig våra personligheter, och därmed även ledarskapsstilar i arv eller miljö, eller påverkas vi av något helt annat?

Denna fråga utforskar hjärnforskaren Anders Hansen i sin nya satsning ”Din Personlighet” som hade premiär på SVT under förra veckan. För beroende av vilken personlighetstyp, och vilka ledarskapsegenskaper du besitter är du olika väl rustad för olika typer av utmaningar, och trivs mer eller mindre bra i olika kontexter. Både privat och i arbetslivet. 

Vad är då en personlighet? Den frågan ställdes i det första avsnittet av tv-serien och trots att svaren varierade en aning, sammanfattade Anders Hansen det så här:

”Personlighet handlar om våra beteenden, om vi är modiga eller försiktiga, noggranna eller slarviga, men det handlar också om hur vi tänker och uppfattar världen runtomkring oss. Personlighet är det unika mönster av tankar, känslor och beteenden som gör oss till de vi är.”

Vikten av personbedömning i rekryteringar

Att hitta rätt person för rätt utmaning är centralt och i många fall avgörande när det kommer till rekrytering av kompetens. Var och en av oss besitter unika styrkor och utvecklingsområden, och att lyckas identifiera dessa hos kandidaten är A och O. Men personbedömning är ingen exakt vetenskap. Det är en konstform, ett hantverk, där mågna faktorer kan spela in och påverka resultatet.

Vissa personer är otroligt skickliga på att sälja in sig själva och tala för sin sak. De kanske till och med är duktiga på att vända ljuset bort från de mindre goda egenskaper de besitter. De egenskaper som vi brukar referera till som urspårningstendenser.

Intervjuer och samtal ger dig ofta värdefull information, men för att få en än bättre helhetsbild av kandidaten är tester ett ovärderligt komplement. Med hjälp av tester kan du få en mer nyanserad bild av kandidatens personlighet och potential, och ges även en än bättre möjlighet att uppmärksamma mindre önskvärda egenskaper som du annars kanske hade missat.  

De olika personlighetstesterna – så väljer du rätt tester

Det finns en uppsjö av tester på marknaden. Vissa mer beprövade och korrekta för syftet än andra.

Hur roligt det än må vara att få svar på om man besitter samma ledarskapsegenskaper som Ghandi, Thatcher eller Obama så finns det en generell regel att komma ihåg. De tester som resulterar i att du blir en färg, eller en karaktär, är oftast mindre lämpliga att använda vid personbedömning då dessa inte har någon förankring i vetenskapen.

På Michaël Berglund använder vi oss av Hogans Deskriptiva Skalor, HDS, i våra personbedömningar. Ett personlighetstest som ger oss information om hur individen som utför testet reagerar på ökad press, påfrestning och osäkerhet, och hur det kan yttra sig i negativa beteendemönster i arbetslivet.

Viktigt att komma ihåg är dock att inte heller de tester som är vetenskapligt förankrade ger testuttolkaren en absolut sanning om en person. Men det ger dig ett gott underlag för vidare diskussion och en djupare förståelse för personen du ska bedöma.

Förbättrad rekrytering genom nyanserad bedömning

Genom att kombinera personbedömning med intervjuer och andra verktyg kan vi alltså skapa en mer nyanserad bild av kandidaten. Ju bättre förståelse vi har för personen vi intervjuar, desto bättre kommer vi kunna jämföra personen mot den kravprofil vi arbetar utifrån. Detta leder till bättre rekryteringsbeslut, mer välfungerande team och ökad produktivitet.

Kom ihåg:

  • Personbedömning är ett komplext område, och det finns många fallgropar att trilla i för den som inte är en van personbedömare.
  • Se upp för tester som helt saknar vetenskaplig förankring. Säkerställ att testet uppfyller de krav som finns på tillförlitlighet och validitet, så att du faktiskt mäter de personliga egenskaperna.
  • Tester ska inte användas som ensamt verktyg, utan snarare som ett komplement till det personliga mötet och intervjusamtalet för att ge en nyanserad bild av kandidaten.

Vi alla har våra individuella personligheter, styrkor och svagheter och det är det som gör oss unika. Genom att bli bättre på att identifiera dessa egenskaper kan vi också få bättre självinsikt, och mer förståelse hur våra beteenden kan påverka andra. Vill du veta mer om hur du kan arbeta med din självinsikt för att förbättra ditt ledarskap? Ta del av tipsen i denna artikel.

Är du nyfiken på att höra mer om hur vi arbetar med personbedömning? Varmt välkommen att kontakta Carina Thorén, Ewa Kuszelewski eller Joakim Säll för att höra mer.


Källor: Din Personlighet, 1. Arv eller miljö, vad avgör? | Hogan Assessments | The Enneagram Institute

Dela artikeln:

Kontakt

Carina Thorén
Managing Director Executive Search · Partnercarina.thoren@michaelberglund.se
Ewa Kuszelewski
Senior Partner · Board Memberewa.kuszelewski@michaelberglund.se
Joakim Säll
Group CEO · Senior Partnerjoakim.sall@michaelberglund.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.