Självinsikt = nyckeln till framgångsrikt ledarskap

publicerad 21 mars 2023

Upplever du ibland att samtal eller en situation inte blev som du hade tänkt dig? Händer det att du inte når fram trots att du drar nytta av dina olika styrkor? Om svaret på de frågorna är ja så kan vi lova dig en sak – du är troligtvis inte ensam om de erfarenheterna.

En nyckel för att bli än mer effektiv som ledare är att utveckla sin självinsikt. Att skaffa sig en förståelse för hur du och din ledarskapsstil upplevs av din omgivning.

Självinsiktsarbetet bygger på reflektion

För att få självinsikt kring ditt ledarskap är det viktigt att reflektera kring hur just du fungerar och beter dig i olika situationer – detta är en nyttig, och ibland obekväm övning. Om du till exempel är väldigt rak och tydlig i sättet du kommunicerar med andra är det inte ovanligt att detta upplevs hårt och ibland kan såra. Om du planerar mycket och arbetar målmedvetet kan du uppfattas ha ett kontrollbehov och detaljstyra dina medarbetare, medan du som mindre planerande och målstyrd i stället kan uppfattas slarvig och som att du bara följer med.

Definitionen av ett bra ledarskap kan såklart skilja sig beroende på vem du frågar, men det grundas alltid i god självkännedom. Du kan inte vara bäst på allt, och det är helt okej – det är ingen som förväntar sig det heller. Vad som däremot ofta förväntas av dig som ledare är att du är medveten om dina styrkor och dina svagheter. Genom självinsiktsarbete blir du medveten om hur du ska kunna agera utifrån den situation och person du möter – alltså hur du ska applicera ett situationsanpassat ledarskap. 

Självinsikt är viktigt för alla människor, men särskilt viktigt för dig som ledare för att du ska kunna utöva ett effektivt ledarskap, oavsett situation och teammedlemmar. Det finns en styrka i att vara lyhörd och anpassningsbar – och just dessa ledaregenskaper ses ofta hos bra chefer.

Förändra ditt beteende – inte den du är

Du har säkert hört uttrycket ”man kan inte lära gamla hundar sitta” och funderar kanske på dess innebörd, och applicerbarhet, i just denna kontext. Om du gör det – tänk om. Att ursäkta dina vanor och beteenden, särskilt de som är mindre önskvärda eller trevliga, bevisar att du lyckats mindre bra med ditt självinsiktsarbete. Om du fortsätter i samma gamla hjulspår som du alltid gjort kommer du säkerligen snart till insikten att problemen du möter längs vägen upprepar sig.

Så varför är självinsikt viktigt för ledarskapet? Kanske har du kommit till en insikt om att du som ledare kan upplevas frånvarande ibland. Bra. Låt då denna insikt ligga till grund för hur du arbetar vidare med din ledarskapsstrategi och låt ditt beteende bero på situationen och på mottagaren. Att kunna vara föränderlig i dina beteenden kanske för dig låter som att du behöver förändra hela dig själv. Det är inte sant. Du ska vara den du är och inte sträva efter att vara som någon annan. Det du däremot behöver göra för att kunna leda med framgång är att utmana dig själv – så våga kliva ur din bekvämlighetszon och ge dig ut på jakten efter just dina framgångsnycklar.

Testa dig själv – 3 steg till självinsikt:

  1. Vem är du som ledare?
    • Fundera kring vem du är som person, både på ett privat och professionellt plan. Vilka egenskaper påverkar dig i ditt dagliga jobb? Vad gör du utan att tänka och vad behöver du lägga mer energi på för att lyckas med?
  2. Hur uppfattas ditt ledarskap av din omgivning?
    • Utmana dig själv genom att tänka på olika situationer där ditt humör har en tydlig påverkansfaktor, när du är glad, arg, trött eller stressad. Fundera kring hur du önskar bli bemött i dessa situationer och hur du bemöter andra.
  3. Stämmer bilderna överens?
    • Diskutera med en kollega och be de tänka igenom hur de ser dig utifrån steg ett och två. Stämmer era bilder överens med varandra, om inte – vad är det som skiljer sig? Skriv ner vad som skiljer sig och reflektera kring vad som är önskvärda och goda ledaregenskaper. Vilka insikter har du fått kring ditt ledarskap och vilka slutsatser kan du dra av denna övning?

Ledarskapsutveckling och ledarskapscoachning: så får du de rätta verktygen

Att bli en bra ledare är inget du lär dig över en natt. Vissa egenskaper kanske du redan besitter, medan du behöver jobba mer med andra. Vill du lära dig mer om hur du kan jobba vidare med dig själv och hur du kan utveckla ditt ledarskap? Välkommen att kontakta Patrik Peter, vd för Michaël Berglund Leadership Acceleration.

Dela artikeln:

Författare

Maja Söderberg
Corporate Communications Managermaja.soderberg@michaelberglund.se

Kontakt

Patrik Peter
Managing Director Board & Leadership Servicespatrik.peter@michaelberglund.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.