Kontakt
BOARD VALUE

Utbildning för styrelsesekreterare – Sveriges Bolagsjurister

Utbildning för styrelsesekreterare – Sveriges Bolagsjurister

Utveckla din roll som bolagsjurist och gör dig mer attraktiv inför framtida styrelserekryteringar.

Styrelsemöte

Den här utbildningen riktar sig till dig som medlem i Sveriges bolagsjurister. Styrelsesekreterarposten är något som borde ingå i din arbetsbeskrivning som bolagsjurist. Det gör den också ofta. Att ha uppdaterad och utvecklad kompetens inom området är därför avgörande för att du ska kunna sköta din roll korrekt. Det gör dig också till en mer attraktiv kandidat i framtida styrelserekryteringar. 

Utbildningen är även mycket givande för övriga styrelsemedlemmar, som genom den kommer att få bättre insikt i hur styrelsearbetet bör skötas. Du kommer alltså att ha nytta av utbildningen vare sig du redan nu fungerar som styrelsesekreterare eller om du vill kunna ta dig an rollen i framtiden.

Utbildningen genomförs i samarbete med Sveriges Bolagsjurister. För att delta behöver du  vara medlem i föreningen. Välkommen att registrera dig på sverigesbolagsjurister.se

Utbildningens innehåll

Vad bör styrelseprotokollet innehålla?
Styrelsesekreterarens samarbete med ordförande
Styrelsearbete i praktiken och styrelseutvärdering
Att hantera det oväntade – arbete kring praktikfall som belyser styrelsesekreterarens roll som rådgivare till styrelsen

Utbildningsledare: Carl Svernlöv

Carl Svernlöv är advokat på den globala advokatfirman Baker & McKenzie och adjungerad professor i associationsrätt vid Stockholms universitet. Han arbetar och forskar huvudsakligen inom associationsrätt och transaktioner, och är en känd profil inom corporate governance och ansvarsfrågor. Carl har under ett kvarts sekel skrivit 12 böcker och över 150 artiklar om svensk och internationell affärsjuridik och är en ofta anlitad talare inom sina ämnen.

Utbildning för styrelsesekreterare – Sveriges Bolagsjurister

Längd

1 dag

Plats

Centrala Stockholm

Språk

Svenska

Deltagare

Max. 15 personer

avgift

5 900 kr exklusive moms. Inklusive utbildningsmaterial och lunch. (Medlemskap i Sveriges Bolagsjurister krävs)

Utbildningsansvariga

Leoni Kjellvertz
Course Assistant leoni.kjellvertz@michaelberglund.se

Carolina Elmqvist Strömberg
Course Directorcarolina.elmqvist@michaelberglund.se

Carl Svernlöv
Kursledare, Advokat Baker & McKenzie

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.