Julklapp till svenska ledningsgrupper

publicerad 11 dec. 2023

Högt upp på önskelistan hos många vd:ar står ”en bättre fungerande ledningsgrupp”. Kanske så skulle vi kunna sammanfatta den bild som vi får av hundratals samtal med vd:ar i olika branscher och i olika bolagsstorlekar.

De flesta vd:ar uppskattar sina närmaste chefer och tycker att cheferna överlag gör ett bra jobb. Men när alla samlas i ledningsgruppen så saknas för det mesta den där magin som vd:ar så gärna vill se. Det sprakar och gnistrar inte. Engagemanget haltar. Seniora, erfarna chefer brinner för sina ansvarsområden i linjeorganisation men i ledningsgruppen syns bara sparlågan.

Kanske finns det orimliga förväntningar på ledningsgrupper? Kanske har vd:ar inte skapat rätt förutsättningar för att magi ska kunna uppstå?

Vi skulle säga att det ofta handlar om att det saknas en vettig grund att stå på för ledningsgrupper. För högpresterande ledningsgrupper finns – och de kan skapa magi för sina organisationer!

Fyra råd för att öka engagemanget i ledningsgruppen

Definiera så tydligt som möjligt vad ledningsgruppen ska arbeta med

Det är knepigare än vad man först kan tro och kräver en del grundjobb men kommer att vara värd all möda! Vad ska ledningsgruppen egentligen åstadkomma? Vilka frågor är det som är långsiktiga, affärskritiska och av den karaktär så att ingen annan i organisationen kan hantera dem? Välj 2–4 frågor som är utvecklingsorienterade eller kräver central koordination. Tänk, vi ska rusta organisationen för framtiden. Formulera just ert uppdrag. Ett uppdrag som ska vara relevant, tydligt och utmanande. Ju tydligare uppdraget är, desto lättare kommer det vara för ledningsgruppen att vara fokuserad och att jobba ihop.

Bedöm om det är rätt personer i ledningsgruppen

Hur ser den nuvarande besättningen ut? Finns rätt kompetens i form av erfarenhet, kunskap och personlighet? Är de – på riktigt – beredda att engagera sig i ledningsarbetet? Och inte minst, kan de jobba för helheten eller bevakar de sina egna revir?

Ofta väljer vd att ha alla sina direktrapporterande i den strategiska ledningsgruppen. Det verkar ske med någon slags automatik. Eller så är det en prestigefråga, att den som rapporterar till vd givetvis ska ingå i den strategiska ledningsgruppen oavsett vad gruppen ska jobba med och hur mycket man kan bidra till den helheten. Våga tänka annorlunda. Utgå från gruppens uppgift/uppgifter och personens förmåga att agera för hela organisationens bästa. Du behöver drivna och ambitiösa personer som kan bidra med kunskap och perspektiv – och som samtidigt vill vara en del av ett lag och jobba tillsammans för hela bolagets bästa. Som ledare, hjälp gruppen och ge stöd. Men har du en person som fortsätter att bevaka sitt revir och som har svårt att arbeta för helheten, överväg att byta ut personen.

Skapa psykologisk trygghet i ledningsgruppen

Det handlar om ett gruppklimat där tilliten är hög, där gruppens medlemmar känner sig trygga att uttrycka sig och där man vågar be om hjälp. Det handlar om ett gruppklimat där det finns en tolerans för misslyckanden och där konflikter hanteras effektivt. Tänk på att konflikter ofta är nödvändiga för att föra saker framåt, för att se fler perspektiv och undvika grupptänkande. Men det gäller inte personkonflikter. Personliga konflikter skadar och måste hanteras snabbt och effektivt.

Satsa på ledningsgruppen

Om du som vd väljer att ha en ledningsgrupp (kom ihåg, det är faktiskt ett val!), investera i den! För att sätta smarta, ambitiösa ledare i samma rum räcker inte. Åtminstone inte om du vill ha en ledningsgrupp som fungerar effektivt. Hjälp gruppen att bli ett team – ett ledningsteam med en gemensam uppgift som kräver att hela gruppen arbetar tillsammans. Inse att det tar tid att gå från en hyfsad ledningsgrupp till att bli en väl fungerande och effektiv ledningsgrupp. Utöver tålamod så krävs det en målmedvetenhet och en vilja från vd att skapa tydlighet om gruppens uppgift och normer för gruppens gemensamma arbete.

Det finns en del andra saker som du som vd kan göra för att ge din ledningsgrupp bättre förutsättningar. Men detta ger en fin start. Med dessa fyra saker kan du göra det lite mer stimulerande, tryggt och lustfyllt att arbeta i ledningsgruppen.

Först då kan magi uppstå. Först då kan du som vd få din julklapp. Och du ger också en julgåva till din ledningsgrupp!

Låt oss hjälpa dig rivstarta 2024

Funderar du på hur du kan kliva in i 2024 med ny kraft och vässa såväl engagemang som samarbete i ledningsgruppen? Varmt välkommen att kontakta Patrik Peter, vd för Michaël Berglund Board & Leadership Services för att ta reda på hur vi kan hjälpa er göra 2024 till ett år att minnas.

Share article:

Kontakt

Patrik Peter
Managing Director Board & Leadership Services · Partnerpatrik.peter@michaelberglund.se

Sign up for our newsletter

Get the latest news on leadership, board engagement and career development. You’ll find out about our publicly advertised jobs and upcoming leadership courses, and get invitations to seminars and events you won’t want to miss.