Möt Carina Thorén, Managing Director och Partner på Michaël Berglund Executive Search

publicerad 8 apr. 2024

Sedan 2019 har Carina Thorén varit en central del av Michaël Berglund. Idag innehar hon rollen som Managing Director och Partner och leder vår Executive Search-verksamhet.

Carina har över 20 års erfarenhet från kommunikations-, varumärkes- och designbranschen där hon har haft ledande befattningar såsom vice VD, COO, kundansvarig projektledare och HR-ansvarig. Hon har även flerårig styrelseerfarenhet.

Vi har intervjuat Carina och ställt henne tre frågor om ledarskap och rekrytering för att få en inblick i hennes expertis.

Vilka är de mest avgörande ledaregenskaperna för att
framgångsrikt kunna navigera i dagens snabbföränderliga värld?

I slutändan handlar ledarskap om en sak – att inspirera, motivera och engagera sina medarbetare och få alla att springa mot det utstakade målet. För att lyckas med det behöver du skapa ett förtroendekapital
hos dina medarbetare. Detta gör du genom att vara en god och tydlig kommunikatör som föregår med gott exempel och som både ger och tar emot feedback för din egen och dina medarbetares utveckling.

I vår senaste rapport kan vi utläsa att ledarna själva anser att den ökade komplexiteten i omvärlden bidrar till att det ständigt tillförs nya, och ibland motsägelsefulla, krav på ledarna. För att veta hur du
som ledare ska agera krävs därför en god självinsikt. Du behöver kunna bottna i dig själv, och känna dina egna styrkor och tillkortakommanden för att kunna agera snabbt och efter behov. Särskilt i tider av förändring.

Vi har sett att det ledarskapsbeteendet som är mest efterfrågat och uppskattat, och det som man helst vill ha inom den egna organisationen är de ledare som är trygga i sina värderingar och genuina och äkta
i sitt ledarskap. Men för att komma dit krävs självinsikt och självreflektion.

I vårt arbete ser vi ofta att det är dem ledare som ser människorna i organisationen, som satsar på att bygga en organisationskultur som är välkomnande, inkluderande och där man visar varandra
respekt som är de mest framgångsrika ledarna. De ledare som inser vikten av en långsiktig strategi för organisationens humankapital.

Hur anpassar ni er executive search-strategi för att säkerställa att ni identifierar och attraherar kandidater som inte bara har rätt kompetens, utan även rätt kulturell-matchning för era uppdragsgivare?

I början av våra projekt lägger vi mycket tid på våra analyssamtal med medarbetarna i organisationen. Vi angriper dessa samtal utifrån ett 360-perspektiv, och pratar med flera nyckelpersoner inom organisationen för att få en så verklighetstrogen bild som möjligt. Detta för att säkerställa att vi verkligen förstår de utmaningar, och även möjligheter, som organisationen står inför. För att säkerställa att vi söker den kandidatprofil som organisationen faktiskt behöver, inte bara vad de tror sig behöva.

I de allra flesta fall har våra uppdragsgivare en god bild av vad som behövs och vad som fungerar bra eller mindre bra. Vår roll som extern part är att utmana och lyfta alternativa lösningar och sökspår utöver de självklara. Lösningar som kan tillföra nya insikter och kompetenser. Det finns ingen färdig checklista att utgå från, utan varje enskild process, kund och rekrytering är unik. Och så även vår approach.

Den kulturella matchningen är otroligt viktig och bör inte underskattas. Det är de gånger som det blir en kulturell miss-match som det kan skära sig mellan individerna i organisationen, vilket kan leda till en misslyckad rekrytering. För att få en så sanningsenlig bild av kandidaten som möjligt ser vi därför till att flera av våra medarbetare intervjuar i olika skeden av processen. Självklart är även mötet mellan kund och kandidat viktigt för att säkerställa att det blir rätt.

Vilka trender ser du i executive search-branschen som kommer att forma ert arbete och er strategi framöver?

En trend som vi sett bli allt viktigare under åren är att se potentialen hos människorna du rekryterar. Att ha en vilja att lära sig och utvecklas kan ibland väga tyngre än den faktiska erfarenheten eller vad som står på kandidatens cv. Om viljan och nyfikenheten finns där kan man komma nästan hur långt som helst. Däremot är det viktigt att understryka att man såklart inte bara kan utgå från detta, kompetensen att klara uppdraget måste finnas där. Det är en hygienfaktor. Kandidaten kanske inte behöver ha erfarenhet av att ha utfört exakt samma sorts uppdrag tidigare, men de viktigaste byggstenarna rent kompetensmässigt behöver finnas på plats. 

Rent historiskt har vi på Michaël Berglund sett att lika rekryterar lika. En trend vi ständigt arbetar för att bryta. När du rekryterar på samma grunder som du alltid gjort, och tar in en ”kopia” av en före detta medarbetare kan du förvänta dig samma resultat som tidigare. Något som kan kännas tryggt, men för att kunna skapa förändring krävs ofta nya insikter och perspektiv. Någon som kan utmana sättet man tidigare arbetat, och se nya möjligheter till förbättring.

Det är här vi som externa experter kommer in och bidrar med vår kompetens. För att utmana och lyfta potentialen i vad som för kunden kanske inte anses vara en självklar profil.

Att inte alls nämna AI, digitaliseringen och den teknologiska framfarten vore att se genom fingrarna. Självklart kommer vi behöva fortsätta att vara nyfikna på de fördelar och möjligheter den nya tekniken kan ge oss. Däremot tror vi fortsatt på det personliga mötet, och att det kommer bli svårt att helt digitalisera bort eller skalas av. I alla fall på ledningsgrupps- och styrelsenivå.

Att identifiera och rekrytera goda ledare som är ödmjuka, insiktsfulla och kan agera förebilder ser vi vara nyckeln till framgång. Med den klokhet och vilja att utvecklas som en stor andel av dagens ledare uppvisar ser vi ljust på framtiden – och vi tror att allt fler kommer inse vikten av det mänskliga ledarskapet.

Har du fler frågor kring hur vi på Michaël Berglund Executive Search arbetar i våra processer, eller är du intresserad av att veta hur vi kan assistera just din organisation? Varmt välkommen att kontakta Carina, eller någon annan av kollegorna på Executive Search för att få veta mer!

Dela artikeln:

Kontakt

Carina Thorén
Managing Director Executive Search · Partnercarina.thoren@michaelberglund.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av ledarskap, styrelsearbete och karriärutveckling. Här berättar vi också om våra publika rekryteringsuppdrag, kommande utbildningar och bjuder in till intressanta seminarier och evenemang.