Group of business people working together.

Psykologisk trygghet och självledarskap – en vinnande kombination

publicerad 16 jan. 2024

Psykologisk trygghet ett ämne som nu är viktigare än någonsin. Det som upprepat lyfts i både artiklar och rapporter är att de organisationer och företag som har en kultur vilken främjar psykologisk trygghet i större utsträckning har medarbetare som är mer engagerade, innovativa och produktiva. Medarbetare som känner en psykologisk trygghet vågar i större utsträckning dela med sig av sina tankar och idéer, även de idéer som är annorlunda och oväntade. Till och med idéer som har stor risk att misslyckas.

Leder psykologisk trygghet automatiskt till framgång?

En kultur som främjar psykologisk trygghet är en viktig förutsättning för framgång, men det räcker inte hela vägen. För att medarbetarna i organisationen verkligen ska bli lyckosamma inom sitt område krävs ytterligare en pusselbit; självledarskap. Medarbetarna behöver nämligen besitta förmågan att styra sina egna beteenden och sin utveckling.

Vems är ansvaret?

Alla som är en del av organisationen, teamet eller gruppen är alltså med och påverkar hur spelreglerna ser ut. Du som ledare eller chef ansvarar för att fostra en kultur som bygger på tillit, som är förlåtande och uppmuntrande, samtidigt som du ska kunna ställa krav.

Dina medarbetare å andra sidan ansvarar för sina egna beteenden, sin egen utveckling och att uppfylla de förväntningar som finns på dem i sin profession. Detta samtidigt som de är en bidragande faktor till formandet av arbetskulturen.

Det finns alltså ett starkt samband mellan psykologisk trygghet och självledarskap – för när medarbetare känner sig trygga i att ta risker och vara sig själva är de mer benägna att ta initiativ och ansvar för sin egen utveckling. Något som leder till ökat engagemang, innovation och produktivitet.

Så skapar du psykologisk trygghet på arbetsplatsen

Genom att vara en förebild och skapa en kultur av tillit och respekt kan du som ledare bidra till att skapa en arbetsmiljö där alla känner sig trygga att vara sig själva. Trygga medarbetare är mer benägna att prova nya saker och utveckla nya färdigheter, är mer mottagliga för feedback och att lära av sina misstag. Sist men inte minst – trygga medarbetare vågar i större utsträckning öppna upp sig och bygga relationer med sina kollegor.

  1. Arbeta aktivt för att skapa en öppen och inkluderande kultur där alla känner sig välkomna och respekterade.
  2. Var tydlig med vad som är ett acceptabelt beteende på arbetsplatsen och fokusera på hur ni kommunicerar med varandra. Var transparent och ärlig i din kommunikation.
  3. Ge dina medarbetare feedback på ett konstruktivt sätt. Visa även att du som ledare kan ta emot feedback på ett konstruktivt sätt.
  4. Säkerställ att alla förstår sina roller och ansvarsområden.
  5. Visa att du känner tillit och tror på dina medarbetares kompetens genom att delegera ansvar och ge dina medarbetare autonomi.
  6. Fokusera inte på de saker som gått mindre bra. Fokusera i stället på det som är bra, erkänn dina medarbetares prestationer och förstärk den positiva feedbacken.  

Om du är intresserad av att veta mer om hur du kan bli bättre på att engagera dina medarbetare och varför det är så viktigt att själv vara en förebild rekommenderar vi dig att ta del av två av våra tidigare artiklar på ämnet.

Även om det kan ses som en hygienfaktor att arbeta aktivt för ATT främja psykologisk trygghet och en tillitsbaserad kultur, så är det inte alltid självklart HUR man ska gå till väga för att lyckas.

På Michaël Berglund arbetar vi dagligen med att stötta organisationer och ledare att vidareutvecklas. Både på ett individuellt plan, och i sina organisationer. Är du i behov av en ny ledarskapsrådgivare, eller är du intresserad av att höra mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation i ert fortsatta arbete? Varmt välkommen att kontakta Carina Thorén, Managing Director på Michaël Berglund Executive Search

Share article:

Kontakt

Carina Thorén
Managing Director Executive Search · Partnercarina.thoren@michaelberglund.se

Sign up for our newsletter

Get the latest news on leadership, board engagement and career development. You’ll find out about our publicly advertised jobs and upcoming leadership courses, and get invitations to seminars and events you won’t want to miss.